Professioneel interviewsjabloon: brief of e-mail

Vooruitgang op het werk

Waarom een ​​sollicitatiebrief sturen?

De werkgever ontvangt regelmatig zijn werknemers voor professionele gesprekken om met hen hun professionele project (vooruitzichten voor ontwikkeling en beroepsopleiding) met hen te bespreken. Op grond van de bepalingen van deartikel L. 6315-1 van de Arbeidswetdit professionele gesprek vindt om de twee jaar plaats vanaf de datum van aanwerving en aan het einde van elke periode van langdurige afwezigheid van de werknemer binnen het bedrijf.

Als uw werkgever u niet oproept voor een professioneel gesprek terwijl hij dat wel had moeten doen, kunt u hem in de volgende situaties een brief sturen met het verzoek om een ​​professioneel gesprek:

 • u werkt langer dan 2 jaar voor het bedrijf, of uw laatste gesprek vond meer dan 2 jaar geleden plaats;
 • je gaat weer aan het werk in het bedrijf na enkele maanden afwezigheid (zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, zorgverlof, sabbatical leave, ziekteverlof, periode van vrijwillige mobiliteit);
 • je vakbondsmandaat loopt af;
 • je was parttime en je gaat weer fulltime werken.

Goed om te weten : u kunt uw werkgever ook om een ​​professioneel gesprek vragen als u daar behoefte aan heeft, als vervolg op uw jaarlijkse evaluatiegesprek of omdat u plannen heeft om een ​​opleiding te volgen, van baan te veranderen of zelfs een vaardigheidsonderzoek wilt laten uitvoeren.

Naar wie moet je je sollicitatiebrief sturen?

Zoek uit wie meestal professionele sollicitatiegesprekken voert binnen uw bedrijf.

U kunt uw verzoek bijvoorbeeld sturen:

 • management, als u in een klein bedrijf werkt;
 • aan uw manager of leidinggevende;
 • aan de personeelsmanager of de afdeling personeelszaken.

Goed om te weten : voor of na uw gesprek, of bij het uitblijven van een reactie van uw werkgever, kunt u contact opnemen met de beroepsontwikkelingsraad (CEP).

Sjabloon voor professionele sollicitatiebrief

Hier is een modelbrief of e-mail die u naar uw werkgever kunt sturen om hem te vragen u te ontvangen in een professioneel gesprek.

Onderwerp: verzoek om professioneel interview

[Monsieur/Madame],

Ik kom naar je toe om een ​​professioneel gesprek aan te vragen, want

 • Ik werk al 2 jaar voor het bedrijf.
 • ons laatste interview dateert van meer dan 2 jaar.
 • Ik ben terug van vakantie [maternité/paternité/parental/d’adoption/de proche aidant/maladie/sabbatique].
 • [ma période de mobilité volontaire/mon mandat syndical/mon temps partiel] loopt af.
 • Ik heb een professioneel project dat ik graag met je wil bespreken.

Ik sta tot uw beschikking zodat we samen de datum van deze vergadering kunnen vastleggen.

In afwachting van uw reactie, gelieve te accepteren [Madame/Monsieur]vriendelijke groeten.

[signature]

Noteren : in de door de wet voorziene omstandigheden is het professionele onderhoud verplicht. De arbeidswet voorziet echter niet in een sanctie wanneer de werkgever deze verplichting niet nakomt. De enige bestaande bepaling heeft betrekking op ondernemingen met meer dan 50 werknemers en bepaalt dat een werknemer die de voorbije 6 jaar geen opleidingsactie heeft kunnen genieten, het recht heeft om van zijn werkgever een passende bijdrage van 3.000 euro te verkrijgen op zijn persoonlijk opleidingsaccount (CPF).