Particulier vastgoed: welk salaris kunt u verwachten?

Loon

Evolutie van de markt

De particuliere vastgoedmarkt komt stilaan uit de crisis. We zien een gematigd herstel van de activiteit in het beheer van particuliere projecten, dat meer actief is op residentiële werken dan op tertiaire activa. De vastgoeddiensten (vastgoed- en vastgoedadministratie) blijven dynamisch. De transactie- & marketingactiviteit kende op zijn beurt een licht herstel in de regio’s.

Veranderingen in wervingspraktijken

Als direct gevolg van de crisis is de doorlooptijd van het wervingsproces vorig jaar verlengd. Deze verlenging is met name het gevolg van de toename van het aantal gesprekspartners dat meewerkt aan de keuze van nieuwe medewerkers, maar ook van de hogere eisen die werkgevers stellen aan kandidaten. Veel werkgevers geven nu de voorkeur aan ervaren profielen van de Grandes Ecoles. Daarnaast worden tijdelijke contracten ontwikkeld, die een tussenoplossing vormen voor bedrijven die op zoek zijn naar flexibiliteit, voor functies in vastgoedbeheer en financiën.

Evolutie van het beloningsbeleid

Het tekort aan profielen in technisch beheer en vastgoedbeheer heeft bijgedragen aan de stijging van de salarissen in deze beroepen, terwijl de salarissen in projectmanagement zijn gestabiliseerd. In sommige gevallen zijn ze zelfs gedaald als gevolg van meer beperkte activiteit. Op het gebied van vermogensbeheer en beleggen heeft de crisis geleid tot een daling van de lonen. Er ontstaat vandaag een kloof tussen kandidaten die te duur zijn en een markt die uit de crisis komt en die net opnieuw begint en nog niet over de middelen beschikt om de salarissen van zijn toekomstige rekruten te overtreffen.

Welke visie voor de toekomst?

De werving in de sectoren particulier projectmanagement en vermogensbeheer kende begin 2010 een gematigd herstel. Dit herstel, dat nu doorzet, zou zich in 2011 moeten voortzetten met werving voor de functies van Developers, van programma’s en vermogensbeheerders in waardering. Deze laatste profielen zijn qua activiteit nauw verbonden met het vastgoedbeheer. De behoeften op het gebied van vastgoedadministratie en vastgoedbeheer bleven in 2010 zeer sterk en deze trend zou zich in 2011 moeten voortzetten. De behoeften van klanten in deze sectoren nemen zelfs toe in technisch beheer, waar we een toenemende vraag naar technische profielen zien bij inlenende bedrijven.

Meest gezochte profielen

De economische situatie moedigt spelers in de vastgoedsector aan om zich te concentreren op de waardering van hun activa. Het onderzoek richt zich daarom op de profielen van technisch beheerders (idealiter tweetalig) in vastgoedbeheer en mede-eigendomsbeheerders in vastgoedbeheer, die nog even schaars zijn als vroeger. Aangezien de overname natuurlijk leidde tot de parallelle herlancering van vastgoedprogramma’s, worden ontwikkelaars en ingenieurs/programmamanagers gezocht voor particulier projectbeheer.

Training, vaardigheden en criteria

Aan de kant van private vastgoedspelers ervaren we een echte “back to basics” wat betreft de selectiecriteria voor toekomstige medewerkers. Terwijl de professionele ervaring van een aangeworven kandidaat korte tijd geleden het gebrek aan initiële opleiding, of zelfs een korte opleiding, kon compenseren, is de huidige trend om werknemers te zoeken met een lange, technische en specifieke initiële opleiding (Bac +4/4). 5). Ook ingenieurs van de Grandes Ecoles of gespecialiseerde Masters zijn populair bij bedrijven.

Download het volledige compensatieonderzoek