De OKR-methode: doelstellingen en belangrijkste resultaten

Vooruitgang op het werk

Definitie van de OKR-methode

De OKR-methode: (Objectives Key Results) maakt het mogelijk om de door het bedrijf gedefinieerde doelstellingen centraal te stellen in de teams.

Concreet zijn de OKR’s verbonden aan verschillende lagen van de samenleving:

 • Op het hoogste niveau : het is de algemene visie waar het hele bedrijf naartoe moet. We hebben het over zakelijke OKR’s.
 • Per team : elk team eigent zich de algemene visie toe en stelt zijn OKR’s vast. We hebben het over team OKR’s. Het is een kwestie van ambitieuze doelstellingen stellen voor de verschillende teams, die complementair zijn en altijd samenkomen in de richting van de corporate OKR’s. De KR van het team wordt gebruikt voor monitoring.

Voorbeeld van implementatie van de OKR-methode :

 • De visie van het bedrijf: ervoor zorgen dat het raadplegen van de website een reflex wordt voor internetgebruikers.
 • Het hoofddoel van het team “content” is: meer bezoekers naar de website.
 • Om te meten of de doelstelling al dan niet is bereikt, worden de belangrijkste resultaten vastgesteld:
 • voorbij de 1.000 abonneetekens;
 • het aanmaken van accounts met 30% verhogen;
 • het aantal unieke bezoekers per maand met 50% te verhogen.

Hoe de OKR-methode implementeren?

OKR’s zijn onderverdeeld in drie elementen: doelstellingen, belangrijkste resultaten en initiatieven.

Stel een OKR-doel in

L’doel van een OKR Beantwoord de vraag : ” Waar wil het bedrijf heen? “.

Alle inspanningen van de medewerkers zullen gericht zijn op het bereiken van de doelstelling. Hoe weet je of het gestelde doel is bereikt? Een doel wordt als bereikt beschouwd wanneer het voor 60-70% is bereikt. Als we 100% bereiken, is dat omdat de gestelde doelstelling niet ambitieus genoeg is.

Wat is een belangrijk resultaat?

de OKR sleutel resultaat moet de vraag beantwoorden Hoe weet ik of ik het doel bereik? “.

De meetindicatoren moeten gekoppeld zijn aan de doelstelling en het mogelijk maken om de realisatie ervan te beoordelen.

Wat is een initiatief?

L’initiatief van de OKR’s komt van het team dat is samengesteld om het doel te bereiken.

Het team is autonoom, dat wil zeggen dat het de initiatieven moet vinden, prioriteren en uitvoeren die de meeste kans van slagen hebben om het gestelde doel te bereiken. Mislukking is acceptabel zolang het het mogelijk maakt om terug te stuiteren en nieuwe succesvolle initiatieven te genereren.

Wat zijn de te volgen stappen om de OKR-methode te installeren?

Voor de OKR-methode instellenmoeten verschillende stappen worden uitgevoerd:

 1. Definieer de visie van het bedrijf.
 2. Bepaal een strategie om de visie te bereiken.
 3. Stel ambitieuze, niet-gekwantificeerde doelen.
 4. Stel gekwantificeerde en meetbare belangrijke resultaten in.
 5. Stel werkteams samen die initiatieven kunnen nemen.
 6. Meet het al dan niet behalen van de doelstellingen. Bewaak regelmatig de voortgang van OKR’s met de manager maar ook met andere teams.

Voordelen van het toepassen van de OKR-methode

Een goed toegepaste OKR-methode leidt tot een hele reeks voordelen voor het bedrijf: verhoogde productiviteit, reactievermogen, inzet en betrokkenheid van de teams.

Hoe deze voordelen te bereiken? Wat is het geheim van de OKR-methode?

Om de gestelde doelen te bereiken en optimaal gebruik te maken van de voordelen van de OKR-methodehier zijn enkele mogelijkheden om te ontwikkelen:

 • Het stellen van “ambitieuze” maar haalbare doelen. Deze mate van eis geeft de teams het verlangen om zichzelf te overtreffen en creëert een motiverende omgeving.
 • De autonomie overgelaten aan de teams. Ze moeten zelf de oplossing vinden om het gestelde doel te bereiken.

Waakzaamheidspunten om de OKR-methode te laten slagen

Bedrijven die aan dit type management willen beginnen, moeten echt betrokken zijn bij de implementatie ervan als ze goede resultaten willen behalen.

Ze moeten er ook voor zorgen dat bepaalde driften niet optreden. Opmerkelijk :

 • De belangrijkste resultaten moeten gemakkelijk meetbaar zijn. Het is erg belangrijk dat de vaste statistieken niet wazig zijn.
 • De OKR-methode mag door managers niet worden gebruikt als methode om medewerkers te evalueren: een niet-behaalde doelstelling mag geen bron van sanctie zijn (zoals het niet toekennen van een bonus).
 • Het bedrijf moet communiceren over de hoofdvisie en de gestelde doelen. De gestelde doelen maar ook de belangrijkste resultaten moeten bekend zijn bij het hele bedrijf. Transparantie van OKR’s is een van de sleutels tot succes. Samenwerkingstools zoals Slack of Jira kunnen helpen om beter te communiceren.

Hoe communiceer je OKR’s naar je team? De Codir van het bedrijf, maar ook de managers kunnen de OKR’s van het bedrijf communiceren, bijvoorbeeld door een vergadering voor te bereiden waarin de strategie wordt gepresenteerd.