Meeteenheid "verborgen" in de verkorting van de werkdag die van invloed is op de planning

Nieuws

De Verkorting van de werkdag Het is de maatregel van de coalitieregering waar de werknemers het meest naar uitkijken. Zozeer zelfs dat de goedkeuring ervan wordt ontwikkeld in twee verschillende onderhandelingstafels: een tripartiete tafel, tussen het Ministerie van Arbeid, de vakbonden en de werkgevers, en een andere bipartiete tafel, die uitsluitend uit sociale actoren bestaat. Het doel, volgens de portefeuille van Yolanda Diaz en de vakbondsorganisaties, is dat deze vruchten afwerpen en dat de maatregel in juni kan worden goedgekeurd.

Tot nu toe is dat bekendDe werkdag gaat van de huidige 40 uur per week naar 38,5 uur in 2024 en naar 37,5 uur in 2025. Een korting die jaarlijks wordt toegepast, om een ​​flexibele toepassing te garanderen, en zonder loonverlies, zodat werknemers hetzelfde blijven verdienen.

Maar bovendien is het de bedoeling van het Ministerie van Arbeid, die intrinsiek verband houdt met de verkorting van de werkdag, dat dit wordt goedgekeurd samen met een verbetering van het tijdrecord. Het doel is om de huidige regelgeving zo aan te passen dat de dagen waarop werknemers presteren in realtime bekend kunnen zijn. “zodat de Arbeidsinspectie er direct kennis van kan nemen”, in de woorden van Yolanda Díaz zelf.

De staatssecretaris van Arbeid, Joaquín Pérez Rey, heeft ook over deze wijziging gesproken en verdedigd dat het “essentieel“om te voorkomen dat de inzendingen worden gewijzigd of gemanipuleerd door de zakenman of een andere persoon.” In die zin wil het ministerie van Díaz een misschien minder bekende maatregel, namelijk verscherp het sanctieregime zodat het “effectief en voldoende afschrikwekkend” is. Met andere woorden: de verkorting van de werkdag zal een zwaardere boete met zich meebrengen voor bedrijven die de tijdregistratie niet naleven. En niet alleen de bedragen.

Verhoging boetes voor het niet naleven van tijdregistratie

De aanscherping van het sanctieregime op dit gebied zou niet alleen gemotiveerd zijn door naleving van de arbeidstijdverkorting, maar ook omdat, zoals uitgelegd door UGT, bedrijven “systematisch niet voldoen aan de wet die hen verplicht een tijdregistratie te hebben”. in de opleidingscentra.” werken, om het gebruik en misbruik van overwerk onder zijn werknemers te bestendigen.”

In het nieuwste nummer van hun tijdschrift 'In Itinere' beweren ze dat “De Arbeidsinspectie wordt overspoeld door talloze klachten over dit onderwerp en daarom gaat de overheid bedrijven verplichten ook een digitale tijdregistratie te hebben.” JaDit is de eerder genoemde maatregel die Labour heeft voorgesteld en die, als deze niet wordt nageleefd, gepaard zou gaan met een verhoging van de sancties.

Deze stijging verloopt in de eerste plaats via a verhoging van de bedragendie momenteel tussen de 751 en 7.500 euro liggen, maar ook in hun toepassing, want wat ze willen goedkeuren is dat deze boetes worden opgelegd voor elke werknemer die zich niet heeft geregistreerd, en niet voor elk bedrijf zoals momenteel het geval is.

In lijn met het Ministerie van Arbeid is UGT van mening dat de huidige sancties “niet afschrikkend zijn voor bedrijven”, en daarom rechtvaardigen zij het voornemen van de regering om de tijdregistratie op afstand toegankelijk te maken voor de Inspectie. Wat dit betreft verzekeren zij dat het “een essentieel instrument is in de strijd tegen arbeidsfraude. Het geeft werknemers en bedrijven rechtszekerheid en draagt ​​bij aan het corrigeren van baanonzekerheid, lage lonen en armoede als gevolg van misbruik van lange werktijden.”