MBTI-persoonlijkheidstest –

Zoek werk

MBTI-persoonlijkheidstest: wat is het?

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) persoonlijkheidstest werd in de jaren zestig ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter, Isabel Briggs Meyers, op basis van het psychologische werk van psychiater Carl Gustav Jung met betrekking tot psychologische typen. De MBTI-persoonlijkheidstest maakt het mogelijk om de psychologische parameters te identificeren die overheersen in de persoonlijkheid. Het is een van de meest gebruikte persoonlijkheidstests ter wereld.

Goed om te weten : er zijn andere zeer goede persoonlijkheidstesten, gebruikt in sollicitatiegesprekken om de zeldzame parel op te graven of gewoon om jezelf beter te ontdekken.

Hoe werkt de MBTI-persoonlijkheidstest?

Aan de hand van vragen en situaties bestudeert de MBTI-test vier mentale processen:

  • De richting van energie: haal je je energie uit je innerlijke universum (I voor Introversie) of van buitenaf (E voor Extraversie)?
  • Informatie verzamelen: vertrouw je op je zintuigen (S voor Sensation) of je intuïtie (N voor iNtuition) om informatie te verzamelen?
  • Besluitvorming: neem je beslissingen op basis van logica (T van Think) of op gevoel (F van Feel)?
  • Het werkingsmechanisme: handel je weloverwogen (J voor Oordeel) of volgens de omstandigheden (P voor Perceptie)?

Uit de berekening van de percentages van elk kenmerk, gesymboliseerd door een letter, is het mogelijk om de vier voorkeuren van een persoon in te schatten. De MBTI-test maakt het mogelijk om de dominante of ondersteunende functies van de persoonlijkheid te evalueren. Het resultaat wordt weergegeven in de vorm van een reeks van 4 letters, die elk overeenkomen met de 4 voorkeuren. Afhankelijk van de resultaten ontdek je dan jouw profiel tussen de zestien voorgestelde: INTP, INTJ, ENTJ… Of duidelijker: de onderzoeker, de organisator, de ondernemer, de uitvinder, de idealist, de psycholoog, de adviseur, de animator, ambachtsman, beheerder, promotor, manager, kunstenaar, beschermer, acteur, levensgenieter. Sommige profielen kunnen deel uitmaken van de soft skills die zeer gewild zijn bij recruiters.

Waar is de MBTI-persoonlijkheidstest voor?

De MBTI-persoonlijkheidstest stelt je in staat jezelf beter te leren kennen (en kan je bijvoorbeeld helpen om je emoties beter te beheersen). De toepassingen zijn meervoudig:

  • Persoonlijke ontwikkeling : de MBTI-test helpt je om jezelf beter te leren kennen door je motivatiehefbomen en je manier van werken te onthullen.
  • Professionele oriëntatie : alleen is het niet genoeg, maar het kan je wel aanmoedigen om na te denken over manieren waarop je zelf niet had gedacht voor een omscholing of voor je loopbaanontwikkeling, bijvoorbeeld als je de ziel van een ondernemer ontdekt.
  • Relatie met anderen : De MBTI-persoonlijkheidstest kan u helpen de reacties van andere persoonlijkheidstypen te begrijpen, zodat u er beter mee kunt werken. Het is een handig hulpmiddel voor het verbeteren van communicatie en conflicthantering.
  • Leiderschapsontwikkeling : in de resultaten zijn bepaalde soorten persoonlijkheden meer geschikt voor leiderschap dan andere… Maar als u zich in een van de categorieën bevindt die minder gewaardeerd worden voor dit soort functies, kan het zich bewust zijn hiervan u juist in staat stellen te werken aan uw verbeterpunten , wetende dat mensen die de test afleggen heel goed van het ene resultaat naar het andere kunnen gaan in verschillende stadia van hun leven of carrière.

De MBTI-test is niet de enige op de markt. Er zijn andere zoals de SOSIE-test of de PAPI-test, die ook veel worden gebruikt in wervingsprocessen. U vindt al deze tests gratis op uw gebruikelijke internetzoekmachine.

*MBTI® en MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR® zijn geregistreerde handelsmerken en OPP ® heeft de rechten voor Europa.