Jupol vraagt ​​de regering om een ​​verhoging van de toelagen van de Nationale Politie "zoals die van welke ambtenaar dan ook"

Nieuws

De meerderheidsvakbond van de Nationale Politie, Jupolheeft aan de kaak gesteld dat de vergoedingen die aan agenten worden betaald voor huisvesting, voedsel en andere uitgaven zoals brandstof, sinds 2005 niet meer zijn bijgewerkt. Dit alles wijzen zij uit in een verklaring, ondanks het feit dat de CPI (Consumentenprijsindex) blijft stijgen en de kosten van levensonderhoud zijn veel hoger. Dit heeft ertoe geleid dat er sprake is van een 51,8% kloof met betrekking tot de inflatie.

In hun schrijven benadrukken ze dat het bedrag dat voor deze toeslagen wordt betaald, wordt geregeld door Koninklijk Besluit 462/2002 van 24 mei, bijgewerkt in 2005, toen ze werden geherwaardeerd met 7%, “zijnde de stijging van de geaccumuleerde CPI voor die periode van 11,2%. %, wat een koopkrachtverlies genereerde op het gebied van reizen (huisvesting en onderhoud).”

Maar sindsdien zijn ze niet meer bijgewerkt. Jupol heeft benadrukt dat deze situatie diep ongemak veroorzaakt bij de Nationale Politie, “vooral bij degenen die diensten verlenen in eenheden die verplaatsing over het hele nationale grondgebied vereisen.” In deze gevallen “zijn ze niet in staat hun huisvestings- en onderhoudskosten te dekken met het momenteel vastgestelde bedrag.” En dat is het moment waarop ze wel moeten geld uit je zakken halen.

“Gedwongen om te betalen om te werken”

De agenten Ze worden gedwongen “te betalen om te werken” uit eigen zak, het verschil tussen het toegewezen geld en de werkelijke kosten van de reizen. “Dit heeft directe gevolgen voor hun gezinseconomie”, benadrukt Jupol. Ze geven als voorbeeld de prijs van de accommodatie, die op zijn minst rond de 80 – 90 euro ligt. “Volledig onderhoud kan ongeveer kosten 35 euro per dag”.

Vanuit de vakbond is dit een eis die meerdere malen is gesteld aan de Algemene Directie van de Politie (DGP). “We hebben hen gevraagd deze bedragen bij te werken en te uniformeren, omdat we van mening zijn dat alle ambtenaren recht hebben op fatsoenlijke vergoedingen in overeenstemming met de huidige marktprijzen.”

Zij wijzen erop dat het beroep van de Nationale Politie bepaalde verschillen vertoont met betrekking tot de functies van een 'standaard' overheidsfunctionaris, en één daarvan is verplaatsing.