Ieder zijn eigen spaargeld

Loon

Als je nog geen lid bent van de club van gelukkige spaarders, is het niet verboden om het idee via je personeelsvertegenwoordigers aan de grote baas voor te stellen. Overzicht van deze acroniemen die waarschijnlijk van kracht zullen worden bij uw volgende salarisonderhandelingen.

PEE: Bedrijfsspaarplan (of PEG voor groepsspaarplan)

Het bedrijf helpt zijn werknemers om te besparen op een PEE en tegelijkertijd te profiteren van belastingvoordelen. De bedragen die vrijwillige medewerkers in dit programma investeren, worden geplaatst in een portefeuille van overdraagbare effecten (aandelen van de vennootschap, beleggingsfonds, bevek, enz.) De vennootschap vertrouwt het beheer toe aan een financiële organisatie die hiervoor verantwoordelijk is. De overgrote meerderheid van de begunstigden deponeert daar hun winst- of winstdelingsbonussen. Sommigen hamsteren andere liquiditeiten binnen de limiet van 25% van hun jaarlijkse brutoloon (zonder rekening te houden met de bedragen van winstdelingsbonussen, eventuele opwaarderingen van het bedrijf en overdrachten tussen plannen). Een ander en niet het minst belangrijk voordeel van de PEE is dat het bedrijf een bijbetaling kan doen, d.w.z. deze besparing kan aanvullen door het betalen van vrijgestelde bedragen van sociale lasten (tot een maximum van 2.300 euro per werknemer of 3.450 euro als de investering bestaat uit aandelen van de vennootschap) of door de beheervergoedingen van het plan te betalen. Aan de fiscale kant is het allemaal winst voor wie weet hoe te wachten: de winsten zijn vrijgesteld van belastingen op voorwaarde dat de fondsen voor ten minste vijf jaar worden geblokkeerd (behalve in uitzonderlijke gevallen van voorziening waarin de wet voorziet). Meerwaarden worden dan niet belast, maar wel onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen (CSG en CRDS).

PEI: Intercompany-spaarplan
Dit is een uitbreiding van de PEE naar groepen van bedrijven. Zelfs als ze geen kapitaalbinding hebben, kunnen verschillende bedrijven (niet alleen kmo’s) nu hun krachten bundelen om hun werknemers te laten profiteren van de voordelen van werknemerssparen. Dit is een nieuwigheid die is ingevoerd door de Fabius-wet van 19 februari 2001. Het kan betrekking hebben op meerdere bedrijven met zeer verschillende activiteiten, een hele beroepstak op nationaal niveau, een geografisch gebied of een beroep op lokaal niveau.

PPESV: Vrijwillig spaarplan voor werknemers
Het is de tweelingbroer van de PEE, behalve dat dit plan niet langer voor vijf maar voor minimaal tien jaar moet worden geblokkeerd. In ruil daarvoor kunnen de werknemers genieten van bijkomende voordelen, in het bijzonder van een herlading van het plan door het bedrijf tot 4.600 euro per jaar.

PPESVI: Vrijwillig intercompany spaarpartnerschapsplan voor werknemers
Het is hetzelfde principe als de PPESV toegepast op een groep bedrijven.

Let op: als u uw bedrijf verlaat voor een ander die eigen spaarplannen voor werknemers aanbiedt, is het nu mogelijk om uw vermogen over te hevelen van uw oude naar dat van uw nieuwe onderneming, in plaats van terugbetaling te vragen en onderweg opgelegd te krijgen.

Voor meer informatie: Gids voor aandeelhouders van werknemers, editie 2002, FAS (Franse Federatie van Verenigingen van Aandeelhouders van Werknemers en Voormalige Werknemers). Prijs: 7,6 euro.