Huishoudelijk personeel dat in december geen extra kerstsalaris krijgt

Nieuws

Het Arbeidersstatuut erkent het recht van werknemers om twee extra betalingen per jaar te ontvangen, waarvan één verplicht is met Kerstmis. Dit is wat bekend staat als de “Kerst extra” die wordt ontvangen op de loonlijst van december, wat een pluspunt is dat de meeste gezinnen helpt om de kerstuitgaven en -aankopen het hoofd te bieden. Maar geldt dit ook voor huishoudelijk personeel?

Over het algemeen ja: Huishoudelijk personeel heeft hetzelfde recht op extra betalingen. Ze kunnen deze op twee manieren ontvangen: pro rata (in 12 betalingen, maandelijks in rekening gebracht) of als een afzonderlijke bonus (in 14 betalingen). Het bedrag hiervan moet worden overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer, maar minstens het Minimum Interprofessioneel Salaris moet op jaarbasis worden geïnd.

Hoe dan ook, kan alleen ontvangen worden de extra’s, zoals de kerstversie, als er gewerkt is fulltime of parttime gedurende meer dan 120 dagen voor dezelfde werkgever. Dit wordt verklaard door de USO-vakbond, en daarom zijn er enkele huishoudelijke medewerkers die deze betaling in december niet zullen ontvangen.

Welk huishoudelijk personeel krijgt de kerstbonus niet?

De medewerkers op uurbasis, en het minimum van 120 uur bij dezelfde werkgever niet halen, ontvangen zij geen twee extra uitkeringen. De reden hiervoor is dat hun minimumuurloon al vakanties en het proportionele deel van buitengewone bonussen omvat, zodat ze deze niet pro rata of afzonderlijk in rekening brengen. Momenteel bedraagt ​​hun minimumloon per uur 8,45 euro, al zal dit binnenkort stijgen omdat over de verhoging van de SMI wordt onderhandeld.

Bedrag van de extra betalingen voor huishoudelijk personeel

Het bedrag van de buitengewone betalingen moet minstens de ontvangst van het Minimum Interprofessioneel Salaris (in geld) op jaarbasis garanderen, in verhouding tot de werkdag. Dat wil zeggen dat je, rekening houdend met de huidige SMI, als je voltijds werkt, niet minder dan 15.120 euro bruto per jaar mag verdienen, extra’s meegerekend.

Zolang dit minimum gerespecteerd wordt, moet het bedrag ervan tussen beide partijen (werkgever en werknemer) overeengekomen worden. Ook als wij in deeltijd werken, zal de proportionele berekening moeten worden gemaakt op basis van de uren waarvoor wij zijn ingehuurd.

Om deze reden is het, zoals uitgelegd door het Ministerie van Arbeid, mogelijk om het bedrag van het extra loon op 15 dagen maandsalaris te handhaven. Dit is het geval als de werknemer in zijn geheel en op jaarbasis een salaris ontvangt dat gelijk is aan of groter is dan de SMI, geheel in contanten. Als er bijvoorbeeld gedurende 12 maanden 1.166 euro per maand in rekening wordt gebracht en er twee extra’s van 15 dagen worden ingesteld, wordt er in totaal 15.158 euro per jaar ontvangen, wat een salaris is dat hoger is dan de huidige jaarlijkse SMI, dus het bedrag zou zijn legaal.