Hoe u een bemiddelingsstembiljet kunt indienen om een ​​recht op te eisen of onrecht op het werk te melden

Nieuws

Ontslag, vakantie, betaling van salaris of compensatie, weigering van betaald verlof… Er zijn veel situaties die een conflict tussen het bedrijf en de werknemer kunnen veroorzaken. En in alle gevallen moet u dat doen voordat u voor de rechter komt een verzoeningsbriefje overleggen. Het is een verplichte stap, zoals vastgelegd in artikel 63 van de Wet die de sociale jurisdictie reguleert, die alle werknemers die het slachtoffer zijn geworden van een schending van een arbeidsrecht of een fundamenteel recht op het werk, moeten volgen voordat ze naar de rechter stappen. Maar waar gaat het over?

De bemiddelingsstemming is een schriftelijk document dat zo wordt gepresenteerd dat: via een verzoeningswet komen bedrijf en werknemer tot overeenstemming. De bedoeling is dat er geen rechtszaak aanhangig gemaakt hoeft te worden bij de Sociale Rechtbank (de volgende stap als partijen niet tot overeenstemming komen).

De termijn waarbinnen het ingediend moet worden, varieert afhankelijk van het conflict. Bij ontslag moet dit bijvoorbeeld worden ingediend binnen een termijn van twintig werkdagen vanaf het moment waarop de arbeidsrelatie is verbroken. In alle gevallen wordt echter aanbevolen om het in de kortst mogelijke tijd te presenteren.

Waar moet het bemiddelingsstembiljet worden aangeboden?

De bemiddelingsstemming moet schriftelijk worden ingediend door de werknemer of zijn vertegenwoordiger, voor de Mediation, Arbitration and Conciliation Service (SMAC) van de autonome gemeenschap dat komt overeen, hoewel de acroniemen kunnen variëren afhankelijk van de gemeenschap. Over het algemeen zijn er twee manieren toegestaan ​​om dit te doen: het document persoonlijk afleveren of online, via het Elektronische Kantoor van de organisatie.

Opgemerkt moet worden dat hiervoor de aanwezigheid van een advocaat niet vereist is, noch dat deze aanwezig hoeft te zijn bij de bemiddelingsceremonie. Het is echter altijd raadzaam om advies in te winnen van een advocaat, gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Als er beroep moest worden ingesteld bij een Hooggerechtshof of het Hooggerechtshof, dan zou dit verplicht zijn.

Wat de bemiddelingsstemming moet bevatten

Er bestaat geen officieel model voor een bemiddelingsstemming, maar het moet wel een minimale informatie. Zoals uitgelegd door het gespecialiseerde portaal 'Cívica Abogados' zijn dit de volgende:

  • Identificatiegegevens, zowel van de werknemer die de claim indient als van de werkgever of het bedrijf waartegen hij/zij de claim indient: DNI, adres, CIF van het bedrijf en de statutaire zetel, en telefoonnummer.
  • Beschrijving van de arbeidsrelatie van de werknemer met het bedrijf: onder meer het soort werk dat wordt uitgevoerd, de plaats waar het wordt uitgevoerd, de beroepscategorie, het soort arbeidsovereenkomst, de anciënniteit, het salaris of de toepasselijke collectieve overeenkomst.
  • Ordelijke, duidelijke en concrete omschrijving van de aangevoerde feiten en de claim. Als het gaat om het aanvechten van een ontslag, vermeldt u de ingangsdatum (vanaf het moment dat wij gestopt zijn met werken) en de reden waarom dit gerechtvaardigd was (indien geen reden opgegeven, specificeer deze dan).
  • Datum en handtekening.