Hoe bereikt u het AJPP?

Vooruitgang op het werk

Wat is de AJPP (dagelijkse aanwezigheidsvergoeding voor ouders)?

De dagelijkse ouderschapstoelage (AJPP) worden betaald aan mensen die gedwongen worden vrij te nemen van het werk om voor een ten laste komend kind te zorgen wiens geestelijke of lichamelijke gezondheid in gevaar is.

Betaald door CAF of MSA, een dagelijkse ouderschapstoelage compenseert elke dag of halve dag werk die niet is uitgevoerd en waarvoor geen beloning is gegeven.

Goed om te weten : medewerkers genieten ook van vrije dagen voor zieke kinderen (tot 3 of 5 dagen per jaar) en van een schenking van RTT-verlof van hun collega’s.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een dagelijkse ouderschapstoelage?

Voor een AJPP aanvragenmoet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

  • U moet in een beroepssituatie verkeren (CDI, CDD, ambtenaar, zelfstandige, werkloze met een uitkering, enz.) en u moet regelmatig afwezig zijn om voor uw kind te zorgen omwille van zijn gezondheid.
  • Je moet bewijzen dat u een kind onder uw effectieve en permanente zorg hebt onder de 20 ernstig gewond, ziek of gehandicapt die uw aanwezigheid vereisen. Een medisch attest moet de situatie van het kind bevestigen (ongeval, ziekte, handicap), de noodzaak van de aanwezigheid van zijn ouders aan zijn zijde en de geschatte duur van de geplande behandeling vermelden.

Hoe werken AJPP’s?

de werking van de AJPP lijkt op die van de dagelijkse ziekte-uitkeringen. Uw bezoldiging of uw WW-uitkeringen houden geen rekening met de niet gewerkte dagen, maar deze worden gecompenseerd door een dagvergoeding ouderlijke aanwezigheid.

Goed om te weten : als u werknemer bent, moet u in dit kader ouderschapsverlof opnemen en afwezig zijn. De aanvraag voor de uitvoering van het verlof is 15 dagen, daarna moet u uw werkgever 48 uur voor uw afwezigheid op de hoogte brengen. Er wordt geen tijdslimiet opgelegd in ernstige situaties die onmiddellijke aanwezigheid in de buurt van het kind vereisen.

Hoe AJPP aanvragen?

De aanvraag voor dagelijkse ouderschapstoelage moet worden uitgevoerd met uw CAF of uw MSA.

Goed om te weten : u kunt geen AJPP aanvragen als u al bepaalde uitkeringen ontvangt, zoals dagvergoedingen (ziekte, zwangerschapsverlof, enz.), een moederschapsuitkering of rust of een vrije keuze van activiteitentoeslag, uw pensionering, enz. Er achter komen.

Wat is het bedrag van de AJPP?

Zoek in de onderstaande tabel de hoogte van de dagvergoeding ouderlijke aanwezigheid afhankelijk van uw situatie.


AJPP voor een dag AJPP voor een halve dag
als je alleen woont 52,13€ 26,06€
als je samenwoont 43,87€ 21,94€

Belangrijk : AJPP’s zijn beperkt tot: 22 dagen per maand. Ouders kunnen hun respectievelijke AJPP samen of apart ophalen.

Onder voorbehoud van middelentoetsing, kunt u ook: extra onkosten ontvangen voor onkosten als u essentiële kosten maakt voor uw kind die niet worden vergoed door de sociale zekerheid van meer dan 112,23 euro per maand.

Goed om te weten : als uw kind gehandicapt is of een handicap heeft, kunt u een dossier indienen bij uw MDPH. Door de erkenning van de handicap van uw kind kunt u mogelijk profiteren van extra uitkeringen.

Hoe lang wordt de dagelijkse ouderschapstoelage betaald?

de AJPP-betaling wordt beslist voor een periode van 6 maanden tot een jaar, hernieuwbaar voor 3 jaar, afhankelijk van de medische aanbevelingen van de arts die verantwoordelijk is voor het herstel van het kind.

Binnen drie jaar kunt u voor dezelfde pathologie van uw kind profiteren van: 310 dagen afwezigheid gecompenseerd door AJPP.

Als uw kind nog ziek is, of een nieuwe pathologie heeft, het AJPP kan worden verlengd of opnieuw worden toegekendvoor dezelfde duur van drie jaar en met dezelfde rechten.

Hoe een verandering van situatie aangeven?

Als de gezondheid van uw kind verbetert, hoeft u alleen maar te wachten tot het einde van de periode waarin u de AJPP-uitkering kreeg en niet om verlenging te vragen.

Voor elke wijziging in materiële situatie (verhuizing, scheiding) kunt u gebruik maken van de online formulieren op de website van uw CAF of uw MSA.