Historisch record in de werkgelegenheid voor mensen met een handicap: het hoogste cijfer van het decennium

Nieuws

De De arbeidsinclusie van mensen met een handicap heeft een historische mijlpaal bereiktDat blijkt uit het laatste rapport van het National Statistics Institute (INE). Het aantal werkende mensen met een beperking heeft een record bereikt, met in totaal 538.717 werkzame personen, wat neerkomt op een stijging van 55% in de afgelopen tien jaar.

Catalonië, Andalusië, de Gemeenschap van Madrid en de Valenciaanse Gemeenschap staan ​​bovenaan de lijst van regio’s met het hoogste aantal werkende mensen met een handicap, respectievelijk 20,5%, 14,2%, 14% en 10,4%.

Stagnatie van de activiteitsgraad

Ondanks de groei van de werkgelegenheid, de activiteitsgraad blijft stabiel op gemiddeld 35,5% sinds het afgelopen decennium en bedraagt ​​momenteel 35,3%. Dit impliceert dat 64,7% van de mensen met een handicap in de werkende leeftijd geen baan heeft en er ook niet naar op zoek is.

In de uitsplitsing naar autonome gemeenschappen voeren La Rioja, Baskenland en de Gemeenschap van Madrid de grootste activiteitsgraad aan, met respectievelijk 44,5%, 43,2% en 43,1%. Terwijl de Canarische Eilanden, Andalusië en Galicië de laagste activiteitspercentages vertonen met 26,6%, 29,7% en 29,9%

Stichting Adecco onderstreept dat de toename van de werkgelegenheid komt niet tot uiting in een gelijkwaardige groei van de arbeidsparticipatie. Francisco Mesonero, algemeen directeur van de Adecco Foundation, wijst erop dat “het feit dat in de afgelopen tien jaar het aantal werkende mensen is gegroeid, maar niet de arbeidsparticipatie, weerspiegelt dat veel mensen met een handicap de overstap maken van werkloosheid naar werk.”

Mesonero legt uit dat, ondanks verbeteringen in het regelgevingskader en de betrokkenheid van het bedrijfsleven, de arbeidsparticipatie een hangende kwestie blijft. Diepgewortelde overtuigingen in de samenleving, die de nadruk leggen op beperkingen in plaats van op mogelijkheden, dragen volgens de directeur van de stichting bij aan overbescherming en gebrek aan arbeidsparticipatie.

Toekomstige uitdagingen en projecties

Volgens een projectie van de Adecco Foundation zal de participatie van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt naar verwachting gelijk zijn aan de algemene participatie in het jaar 2170, waarbij volledige inclusie wordt verwacht voor het jaar 2242. De stichting benadrukt dat met een engagement om Door een actief werkgelegenheidsbeleid zouden de prognoses kunnen worden versneld en zou de toegang tot werkgelegenheid onder gelijke omstandigheden worden gestimuleerd.

De stichting stelt deze voor 6 sleutels om de arbeidsparticipatie te vergroten van mensen met een beperking:

  • Actief werkgelegenheidsbeleid.
  • Sociaal welzijnsbeleid.
  • Boost in universele toegankelijkheid.
  • Zet in op inclusiereizen.
  • Opvolging van de aanwerving.
  • Ontwikkeling van arbeidsinclusie vanaf de kindertijd.