Heeft u het profiel van een co-leider?

Nieuws

Waarom hebben we het (eindelijk) over co-leiders?


Leiders, vrouwen of mannen, die in de schijnwerpers staan, werken nooit alleen. “Ze moeten vertrouwen op hun medeleiders om de prestaties van hun entiteiten te ontwikkelen en te behouden. Succes is altijd dat van een team, nooit van één persoon”legt Pascaline Lesaive uit, associate director talentbeoordeling en -ontwikkeling bij Oasys et Cie.

Gedefinieerd door Maurice Thévenet, de term co-leider roept in de eerste plaats op de plaatsvervanger, de tweede, de man of vrouw in de schaduw, vertrouwde. Hun vaardigheden zijn vaak complementair aan die van de leider. “Co-leiders zijn niet de leiders van morgen en niet altijd aanwezig in de poelen met hoog potentieel, maar ze zijn niettemin essentiële acteurs en actrices om het succes van een bedrijf, een team, een leider mogelijk te maken”, benadrukt ze.

Wat is het profiel van de medeleiders?

“Co-leiders zijn goede operationele managers en gedegen experts in hun vakgebied. Ze worden gedreven door een diep gevoel voor resultaten. Hun inzet, hun vasthouden aan de waarden van hun groep, gecombineerd met hun vermogen om de partituur te coördineren en uit te voeren, maakt hen tot belangrijke pijlers, essentieel voor het succesvol voltooien van missies. In zekere zin maken ze de prestaties van het bedrijf mogelijk. Kortom meer operationeel dan strategisch”, legt Pascaline Lesaive uit.

Hun motivatiehefbomen? Het gevoel van collectief!

Ze hebben niet noodzakelijkerwijs het overwicht of verlangen naar leiding van leiders. Ze geven er vaak de voorkeur aan om te handelen zonder in de schijnwerpers te staan, en vinden troost, veiligheid en voldoening in de soms discrete verwezenlijking van hun missies.

Pascaline Lesaive, adjunct-directeur talentbeoordeling en -ontwikkeling bij Oasys et Cie.

Hun sociale en emotionele intelligentie stelt hen in staat de coördinatie van acties te vergemakkelijken door de bijdrage van hun collega's en medewerkers te overwegen en te erkennen. “Ze weten hoe ze moed, finesse en vastberadenheid moeten tonen in de uitdrukking van een authentiek woord en in de uitoefening van de alerte rol die ze zichzelf geven”, voegt ze eraan toe.

Leider/co-leider, een essentieel koppel


Zonder co-leiders zouden leiders niet veel tekort komen! Wij begrijpen dat medeleiders in zekere zin de spil zijn van hun leiders. Deze laatsten hebben er dus belang bij om ze te laten groeien (zonder ze toch al te veel te overschaduwen).

“Leiders moeten hen ertoe aanzetten meer te experimenteren, uit hun comfortzone te treden en risico’s te nemen bij het evolueren in een onzekere omgeving, terwijl ze meer openstaan ​​voor feedback en hun kritisch denken cultiveren”, beveelt Pascaline Lesaive aan.

Om zo'n paar te laten werken, mag de co-leider niet het imago (noch de rol) hebben van een doe-of-sterf-handman.

Integendeel, de leider moet bijzondere aandacht besteden aan de publieke erkenning van de resultaten en prestaties van de medeleiders.