Goed nieuws als je ambtenaar wilt worden: er komen ruim 40.000 plaatsen en dit zijn de eisen

Nieuws

Het Ministerie van Publieke Functie, onder leiding van José Luis Escrivá, heeft deze week zijn voorstel voor het Openbaar Werkgelegenheidsaanbod (OEP) 2024 gepresenteerd, waarin in totaal 40.121 plaatsen (zowel voor ambtenaren als vaste medewerkers). Het is de bedoeling dat het in juni door de Raad van Ministers wordt goedgekeurd en als deze standpunten tenminste worden gehandhaafd, zou er een nieuw record worden verbroken, namelijk de grootste openbare baanaanbieding in de geschiedenis.

Dat is de reden waarom er wordt gezegd dat het een goed moment is om ambtenaar te zijn, hoewel het, om er een te worden, naast een adequate voorbereiding op de respectieve tests die elke oppositie vereist, noodzakelijk is om aan een reeks vereisten te voldoen. Deze variëren afhankelijk van de procedure waarvoor we ons willen aanmelden, en zijn niet hetzelfde, bijvoorbeeld om een ​​staatsadministratief ambtenaar te zijn als een nationale politie.

Er zijn er echter enkele gemeenschappelijke eisen waaraan in alle gevallen moet worden voldaan. Zoals aangegeven door het Ministerie van Financiën zijn dit de volgende:

  • De Spaanse nationaliteit hebben. Onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie kunnen zich ook registreren; de echtgenote van Spanjaarden en onderdanen van andere EU-lidstaten; en mensen die vallen onder het toepassingsgebied van de internationale verdragen gesloten door de EU en geratificeerd door Spanje, waarin het vrije verkeer van werknemers van toepassing is.
  • Minimaal 16 jaar oud zijn en, indien van toepassing, de maximumleeftijd voor gedwongen pensionering niet overschrijden. Bij wet kan voor toegang een afwijkende maximumleeftijd worden vastgesteld of in bepaalde instanties en schalen de leeftijd van 18 jaar worden geëist.
  • Beschikken over het functionele vermogen om taken uit te voeren.
  • Niet door middel van een tuchtprocedure gescheiden zijn van de dienst van een van de openbare besturen of de constitutionele of statutaire organen van de autonome gemeenschappen
  • Geen absolute of bijzondere diskwalificatie hebben voor openbare banen of posities door rechterlijke resolutie, voor toegang tot organen of rangen van functionarissen.

Daarnaast moet u over de vereiste kwalificatie beschikken, die varieert afhankelijk van de groep ambtenaren.

Vereiste kwalificaties voor elke groep ambtenaren

Naast de voorgaande vereisten, in elke oppositien het is vereist om over een specifieke kwalificatie te beschikken. Dit wordt geregeld afhankelijk van de groep ambtenaren waar we ons bij willen aansluiten, voornamelijk als volgt:

groep A

Het is verplicht universitair diploma, ingenieur, architect, afgestudeerd of gelijkwaardig. Bij sommige oproepen kan een specifieke graad worden vermeld, zoals Rechten als je rechter, officier van justitie of notaris wilt worden. Binnen deze groep bevinden zich de ambtenaren die het meeste verdienen, hoewel deze opposities ook als de moeilijkst te passeren worden geclassificeerd.

Voorbeelden van opposities van deze groep, naast de voorgaande, zijn die van de eigendomsregistratie, controleurs en accountants, arbeids- en socialezekerheidsinspecteurs, inspecteurs van het ministerie van Financiën, politie-inspecteurs, architecten, het management van het staatsciviel bestuur, technici van het ministerie van Financiën, Audit- en boekhoudtechnicus of assistenten voor archieven, bibliotheken en musea. Deze zijn verdeeld in A1 en A2.

Groep C

Ze zijn ook onderverdeeld in C1waarvoor de titel van Baccalaureaat of gelijkwaardige technicus (FP) en in C2waarvoor de titel vereist is Verplicht secundair onderwijs (ESO) of het equivalent daarvan.

Een voorbeeld van opposities die in groep C1 vallen zijn die voor administratieve functionarissen van het Algemeen Rijksbestuur, administratieve functionarissen van de sociale zekerheid, agenten van het Openbaar Ministerie, assistenten van penitentiaire instellingen of nationale politie (basisschaal). Van hun kant behoren sommigen tot de groep C2 tot de hulpfunctionarissen van het algemeen bestuur van de staat, de rechterlijke bijstand van de rechtsbedeling of tot de hulpfunctionarissen van de Guardia Civil.