Gebruikmaken van de humanistische psychologie om zelfactualisatie te bereiken

Vooruitgang op het werk

Het is zeer waarschijnlijk dat u uw potentieel wilt bereiken en u vervuld wilt voelen. Als het willen echter genoeg zou zijn, zouden we deze doelstellingen allemaal als behaald kunnen beschouwen. Helaas kost het enige moeite om de kloof tussen willen en hebben te overbruggen. Maar er is één eenvoudige aanpak die kan helpen.

Humanistische psychologie is een ingewikkeld klinkende naam voor deze benadering. Het is een veelomvattende manier om over je reis na te denken, en het begint met de erkenning dat je een uniek, compleet persoon bent.

Het vakgebied van de humanistische psychologie is gebaseerd op een filosofie die humanisme wordt genoemd. Door te begrijpen wat deze labels betekenen, kun je de kracht van vrije wil, eigenwaarde en zelfeffectiviteit aanboren voor een meer vervuld leven.

Humanistische psychologie en humanisme

Humanistische psychologie is een psychologische benadering die geworteld is in een concept dat humanisme wordt genoemd. Om te begrijpen hoe u de doelstellingen van de humanistische psychologie op uw leven kunt toepassen, helpt het om eerst inzicht te krijgen in het humanisme.

Wat is humanisme?

In grote lijnen is humanisme het idee dat je verantwoordelijk bent voor het creëren van een vervullend leven en tegelijkertijd bijdraagt ​​aan het grotere goed. Het zegt dat persoonlijke motivaties en concrete concepten zoals wetenschap en rede meer invloed op je leven hebben dan religieuze, goddelijke of spirituele invloeden. Het humanisme redeneert dat je, om gezond te zijn, moet handelen op een manier die helpt een samenleving van sociale steun te creëren.

Het humanisme dient als basis voor de humanistische psychologie in die zin dat het om je persoonlijke kracht gaat. De humanistische beweging gaat echter meer over het opbouwen van een gemeenschap en het deelnemen aan activisme. Zo wordt er gekeken naar meer dan alleen jouw ontwikkeling als individu.

Om een ​​brede impact te maken, moet je waarschijnlijk beginnen met jezelf sterker te maken en te verbeteren. Dat is waar de humanistische psychologie in beeld komt.

Vóór de humanistische psychologie waren er twee dominante perspectieven op de menselijke natuur. Dit waren de psychoanalyse en het behaviorisme. Beide vallen onder de bredere categorie van psychologisch determinisme.

Psychologisch determinisme suggereert dat je je eigen menselijke gedrag niet onder controle hebt. Het zegt eerder dat menselijk gedrag en handelingen vooraf bepaald zijn. Ze zijn gebaseerd op je onbewuste gedachten en conditioneringen. Deterministische figuren als Freud voerden aan dat de vrije wil een illusie was.

Psycholoog Abraham Maslow ontwikkelde de humanistische psychologie. Hij noemde het de 'derde kracht', waarbij de psychoanalyse en het behaviorisme van het determinisme de eerste en tweede krachten waren. Maslow vond dat deze aanvankelijke krachten beperkt en pessimistisch waren. Als rebellie tegen hun opvattingen introduceerde hij de humanistische psychologie. Humanistische psychologen geloven dat je persoonlijke keuzes en individueel menselijk potentieel hebt.

Wat de humanistische psychologie overweegt

Humanistische psychologie is vergelijkbaar met positieve psychologie en houdt rekening met verschillende factoren. Deze omvatten uw emoties, behoeften, verlangens, zwakheden, sterke punten en omgeving. Het veld is gebouwd op de vooronderstelling dat je menselijke natuur van nature goed is. Het stelt dat wanneer je problemen ervaart, je afstand hebt genomen van deze inherente kwaliteit.

Het goede nieuws is dat de humanistische en positieve psychologie gelooft dat je je aangeboren goedheid kunt herwinnen. Het zegt dat je de innerlijke kracht hebt om persoonlijke groei te ervaren en te genieten van een verbeterde levenskwaliteit.

De bouwstenen van de humanistische of menselijke psychologie zijn gebaseerd op de innerlijke kracht die je hebt. Dit omvat vrije wil, zelfeffectiviteit, eigenwaarde en het eenvoudige begrip dat je een unieke en Whole Person™ bent.

Een paar van de andere grote ideeën die tot stand zijn gekomen als gevolg van de humanistische psychologie zijn:

Dankzij de humanistische psychologie ben je meer dan je ervaringen uit het verleden en automatische reacties. In plaats daarvan ben je een evoluerend wezen dat in staat is tot voortdurende verbetering.

Het doel van de humanistische psychologie

De humanistische psychologie heeft tot doel praktijken te bevorderen die jou als een geheel persoon beschouwen. In feite zijn verschillende therapievormen vanuit een humanistische grondslag ontstaan. Deze omvatten cliëntgerichte therapie (ook wel persoonsgerichte therapie genoemd), existentiële therapie en Gestalttherapie.

Naast het helpen stimuleren van nieuwe vormen van therapie, heeft het veld ook bijgedragen aan het wegnemen van een deel van het stigma dat aan therapie kleeft. Therapie en coaching zijn nu veel acceptabelere hulpmiddelen voor mensen die zichzelf als ‘gezond’ of ‘normaal’ beschouwen. Anders dan in de tijd van Freud zijn ze nuttig voor meer dan alleen het behandelen van geestelijke gezondheidsproblemen.

Naast het verbeteren van de manier waarop je naar jezelf kijkt, is het uiteindelijke doel van deze aanpak zelfactualisatie. Om dit te bereiken moet je de nadruk leggen op versterkende eigenschappen zoals vrije wil, zelfeffectiviteit en intrinsieke goedheid.

Je zult ook je persoonlijke keuzevrijheid moeten gebruiken om je bereidheid om te groeien te onderzoeken. Door deze kwaliteiten en capaciteiten uit te breiden, kun je je potentieel bereiken en je vervuld voelen.

Humanistische persoonlijkheidstheorie

Als u de humanistische persoonlijkheidstheorie begrijpt, kunt u uw kijk op uzelf verbeteren. Deze theorie maakt deel uit van de humanistische psychologie die zegt dat je in wezen goed bent en je beste zelf wilt worden. Door je goedheid te herinneren en je inherente menselijke motivatie om te verbeteren te gebruiken, kun je je volledige potentieel bereiken.

De theorie richt zich op je zelfconcept, de standaardset van percepties en overtuigingen die je over jezelf hebt. Deze overtuigingen omvatten uw eigenwaarde, zelfbeeld en ideale zelf. Alleen als deze drie delen elkaar overlappen, kun je zelfactualisatie bereiken.

De theorie is ook gebaseerd op de overtuiging dat succesvolle mensen bepaalde persoonlijkheidskenmerken delen. Deze omvatten empathie en een uitgebreid menselijk bewustzijn. Als je je doelen niet bereikt, zegt de theorie dat dit te wijten is aan je omgeving en niet aan interne factoren. In feite kun je niet leren hoe je gezonde relaties kunt onderhouden zonder een goede omgeving.

Humanistische psychologie en welzijn

De humanistische benadering verbetert specifieke welzijnsmaatstaven en bevordert productief menselijk gedrag. Volgens een recensie uit 2023 kunnen humanistisch-experiëntiële therapieën de symptomen van depressie verminderen.

Persoonsgerichte therapie heeft ook met succes bipolaire stoornissen, angststoornissen en PTSS behandeld. Een onderzoek onder 1.072 studenten heeft aangetoond dat persoonsgerichte therapie de copingstrategieën verbetert.

Andere aspecten van welzijn waar de humanistische psychologiebeweging je mee kan helpen zijn:

Dagelijkse toepassingen van de humanistische psychologie voor persoonlijke groei

Je kunt de humanistische psychologie op alledaagse manieren gebruiken als strategieën voor persoonlijke groei. Twee van de centrale concepten ervan, zelfeffectiviteit en de hiërarchie van behoeften, zijn praktische wegen voor toepassing.

Zelfeffectiviteit

Zelfeffectiviteit is uw geloof in uw vermogen om een ​​taak te voltooien of een doel te bereiken. Als u bijvoorbeeld de manier waarop u op de werkvloer functioneert, wilt veranderen, zullen zelfbeheersing en menselijke motivatie sleutelfactoren zijn.

Je kunt het ook toepassen bij het beheersen van chronische ziekten, het veranderen van eetgedrag en het verbeteren van bewegingsgewoonten. Uit een onderzoek onder 517 mensen bleek dat zelfeffectiviteit correleert met werkstabiliteit en -kwaliteit. Het heeft ook invloed op de tevredenheid met het leven.

Stel je voor dat je een jonge professional bent. Je geest is nog in ontwikkeling en je hebt je levensdoelen nog niet bepaald. Terwijl je groeit en je weg probeert te vinden, verken je carrièrepaden en mediteer je over levenskeuzes. Je wilt je voldaan voelen op je werk en een gezin stichten. Je hoopt op een plek te wonen waar je je thuis voelt.

Met de tijd en doorzettingsvermogen vind je motivatie op het werk, ga je trouwen, krijg je kinderen en verhuis je naar een nieuwe stad. Terugkijkend waren sommige van je doelen moeilijker te bereiken dan andere, maar je geloofde dat je het kon, dus dat deed je ook.

Houd bij het gebruik van zelfeffectiviteit rekening met uw sterke en zwakke punten en de doelen die u stelt en nastreeft. Het kan zijn dat u natuurlijke neigingen heeft die uw persoonlijke ontwikkeling kunnen belemmeren. Of misschien moet je accepteren dat wat je dacht dat je wilde, is veranderd. Dit zijn normale onderdelen van het leven, maar het accepteren en ermee werken getuigt van een groot zelfbewustzijn.

De behoeftenhiërarchie van Maslow

Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van de behoeftenhiërarchie van Maslow. Toch is deze humanistische benadering de moeite waard om even kort te bespreken.

De hiërarchie van behoeften wordt doorgaans weergegeven als een piramide. Het heeft vijf niveaus en zelfactualisatie staat bovenaan.

Vanaf de onderkant en naar boven toe zijn de lagen van de piramide als volgt:

  1. Fysiologische behoeften: ademhaling, voedsel, water, onderdak, kleding, slaap
  2. Veiligheid en beveiliging: gezondheid, werkgelegenheid, eigendom, sociale vaardigheden
  3. Liefde en verbondenheid: familie, vriendschap, intimiteit, gevoel van verbondenheid
  4. Zelfvertrouwen: zelfvertrouwen, prestatie, de behoefte om een ​​uniek individu te zijn
  5. Zelfactualisatie: moraliteit, creativiteit, spontaniteit, acceptatie, doel, betekenis en innerlijk potentieel

Je kunt het bereiken van zelfactualisatie bijna vergelijken met het beklimmen van een berg. Het doel is om de top te bereiken, maar er is meer dan één manier om daar te komen. Dit betekent dat niet iedereen in dezelfde volgorde door de niveaus gaat.

Het kan zijn dat u een hoog zelfbeeld heeft (niveau vier), maar moeite heeft om u veilig en geborgen te voelen (niveau twee). Als je dit weet, kun je een plan maken dat aanpakt wat je denkt te missen. Vergeet niet dat het normaal is om tussen niveaus op en neer te gaan.

Zelfactualisatie is meestal een levenslange reis, en er zijn uitdagingen. Humanistische psychologie en humanisme zijn hulpmiddelen die je kunnen helpen bij de klim. Met hun hulp en begeleiding kun je de top bereiken.

Wat kun je van jezelf verwachten als je de humanistische psychologie toepast?

Mens zijn betekent strijden. Zelfs de meest bevoorrechte mensen ontvangen niet onmiddellijk alles wat ze willen. Een deel van het leven is leren van mislukkingen.

Of u nu onderweg bent of terwijl u aan het douchen bent, u heeft elke dag de kans om na te denken over uw doelen in de context van de humanistische psychologie. Waar brengen jouw sterke punten jou vreugde, en welke kernovertuigingen houden jou tegen? Kunt u de delen van uw zelfactualisatiepiramide aanwijzen die het sterkst en het zwakst zijn?

Verwacht dat je misschien hulp nodig hebt bij het toepassen van wat je leert. Wijsheid zoeken met de hulp van een humanistisch psycholoog is niet eenvoudig, en het gebruiken ervan in het leven is een andere uitdaging. Accepteer dat je verwachtingen zullen veranderen, maar je menselijkheid niet.

Heb je een coach nodig?

Alleen al het beklimmen van de zelfactualisatiepiramide kan ontmoedigend zijn. Probeer samen te werken met een humanistische therapeut of een coach die humanistische theorieën begrijpt en deze in hun programma gebruikt.

Je denkt misschien dat je het zelfbewustzijn hebt om er op eigen kracht te komen. Een coach met een humanistische benadering kan uw reis echter versnellen en u helpen tegenslagen te voorkomen.

Bereik persoonlijke groei met behulp van de humanistische psychologie

De humanistische psychologie heeft onderwijs, therapie, politieke bewegingen en psychologie beïnvloed. Laat het je beïnvloeden. Onthoud dat jezelf kennen niet alleen een manier is om je goed te voelen; het is ook een manier om je kracht terug te winnen. Hoe meer u weet, hoe efficiënter u doelen kunt stellen en uitvoeren.

Als een humanistisch perspectief jou aanspreekt, probeer dan BetterUp-coaching. BetterUp integreert de basisprincipes van het vakgebied in haar coaching- en transformatieprogramma's. Door met een coach te werken om jezelf als geheel persoon te begrijpen, kun je niet alleen groeien, maar ook bloeien.