Gebruik een persoonlijke SWOT-analyse om uw sterke en zwakke punten te ontdekken

Vooruitgang op het werk

Als een bedrijf zijn personeelsbestand wil uitbreiden, een nieuwe markt wil betreden of kwartaaldoelstellingen wil stellen, moet het eerst de risico’s en voordelen van deze veranderingen beoordelen. Net zoals het opstellen van een lijst met voor- en nadelen voor een persoonlijke beslissing, zal een leiderschapsprofessional presteren een SWOT-analyse om de organisatie te onderzoeken Ssterke punten, wzwakheden, Omogelijkheden, en Tbedreigingen.

Deze analyse is al meer dan 50 jaar een cruciaal onderdeel van de bedrijfsplanning, maar wist u dat het ook een geweldig hulpmiddel is voor uw professionele ontwikkeling?

Een persoonlijke SWOT-analyse helpt u kritisch te kijken naar de waarde die u toevoegt aan de werkplek en naar manieren om uw prestaties te verbeteren. Deze tool is vooral effectief bij het maken van strategische carrièrestappen, of u nu van baan wilt veranderen of de promotie wilt ontvangen waar u naar op zoek was.

Wat is een persoonlijke SWOT-analyse?

Een persoonlijke SWOT-analyse is een zelfbeoordelingsinstrument dat zich richt op het schetsen van uw professionele sterke en zwakke punten, groeimogelijkheden en bedreigingen voor uw succes.

Het uitvoeren van een SWOT-analyse is nuttig bij het stellen van professionele ontwikkelingsdoelen. Dit inzicht biedt een duidelijk beeld van waar u uitblinkt, waar u zich kunt verbeteren en welke kansen tot succes leiden. Maar het proces is alleen effectief als het correct wordt uitgevoerd.

Hoe u een persoonlijke SWOT-analyse uitvoert

Wanneer u leert hoe u een persoonlijke SWOT-analyse kunt maken, begint u met het verdelen van een vel papier of een digitaal document in vier kwadranten (één voor elke SWOT-sectie). Dan is het tijd om de moeilijke vragen te stellen, waarbij je nederigheid en zelfbewustzijn gebruikt om te reageren zonder vooroordelen uit eigenbelang. U wilt dat uw analyse zo effectief mogelijk is, en dat betekent eerlijk zijn.

Onpartijdige beoordelingen zijn moeilijk te verkrijgen. In een enquête van Businessweek werd aan 2.000 Amerikanen gevraagd: “Bent u een van de 10% beste presteerders in uw bedrijf?” In alle subgroepen (functietitel, leeftijd, enz.) antwoordde minstens 80% van de respondenten positief. Terwijl vertrouwen wordt aangemoedigdProbeer zo realistisch mogelijk te zijn bij het uitvoeren van uw SWOT-analyse.

Dat gezegd hebbende, misschien werk je eraan onzekerheden overwinnen op het werk. Bagatelliseer uw niet sterke punten van medewerkers en concentreer u te veel op uw zwakke punten. Dit soort onevenwichtige beoordeling kan demotiverend en ontmoedigend zijn en uiteindelijk een vorm van zelfsabotage.

Om u te helpen een evenwichtige en effectieve analyse te maken, leest u hier hoe u elk van de vier secties invult.

Sterke punten

Begin uw analyse door al uw persoonlijke sterke punten op te schrijven.

Dit is een essentieel onderdeel van de beoordeling omdat Het opschrijven van je sterke punten zet het hele proces op een positieve manier in gang, wat je zelfbeeld een boost kan geven.

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Waar ben ik van nature goed in?
 • Welke voordelen heb ik die anderen niet hebben?
 • Wat zijn volgens mijn baas of collega’s mijn sterke punten?
 • Welke prestaties (opleiding, vaardigheden, enz.) onderscheiden mij van mijn collega’s?
 • Welke connecties of middelen heb ik die mij kunnen helpen mijn doelen bereiken?

Neem sterke punten op die verband houden met natuurlijk talent, werkervaring en harde en zachte vaardigheden. Noteer ze allemaal: u weet nooit welke vaardigheid de sleutel tot uw succes zal zijn.

Zwakke punten

Nu is het tijd om jezelf (een beetje) te vernederen door je persoonlijke zwakheden te onderzoeken.

Schrijf de punten op waar je ruimte hebt om te verbeteren, de slechte gewoonten die je moet laten varenen al het andere dat u ervan zou kunnen weerhouden dat te zijn je beste zelf op het werk.

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Wat zijn mijn negatieve gewoonten of karakter eigenschappen?
 • Zijn er gebieden waar mijn opleiding, training of vaardigheden ontbreken in vergelijking met die van mijn leeftijdsgenoten?
 • Welke vaardigheden wil ik verbeteren?
 • Wat vermijd ik omdat Ik heb geen vertrouwen?
 • Als ik denk aan een keer dat ik het ‘verprutste’ op mijn werk, wat heb ik dan gedaan?

Dit deel van je SWOT-analyse moedigt je aan om eerlijk naar jezelf te kijken om de veranderingen door te voeren bouw de gewoonten op dat zal tot uw succes leiden. En als bonus maakt deze oefening het beantwoorden van “Wat zijn je zwakke punten?makkelijker tijdens een sollicitatiegesprek.

Mogelijkheden

Tot nu toe hebt u zich geconcentreerd op uw individuele werkprestaties. Het is tijd om je blikveld te verbreden en naar carrièremogelijkheden te kijken.

Denk na over potentiële groei binnen uw branche, bedrijf en huidige functie. Bent u momenteel klaar voor de carrière groei jij wil?

Om daar achter te komen, stel jezelf vragen als:

 • Wat is de huidige status van mijn branche? Groeit het?
 • Welke nieuwe technologie kan mij helpen mijn doelen te bereiken?
 • Hoe kon mijn netwerk mij helpen de volgende stap te zetten?
 • Welke nieuwe vaardigheden kan ik verwerven om mijn waarde als werknemer te vergroten?
 • Zijn er professionele moves (zoals een carrière verandering of laterale verschuiving) waarmee ik mijn doelen efficiënter kan bereiken?

werkteam-kijken-naar-project-aan-bureau-samen-persoonlijke-SWOT-analyse

Gevaren

Ga ten slotte in op de potentiële bedreigingen die het behalen van uw doelen in de weg kunnen staan. Deze omvatten externe factoren, zoals een onstabiele economie of concurrentie van uw collega’s, en interne strijd, zoals slechte gewoonten of een gebrek aan opleiding.

Stel jezelf vragen als:

 • Wie is mijn concurrentie op de werkplek?
 • Verandert mijn branche van richting?
 • Bedreigen technologische ontwikkelingen mijn positie?
 • Bedreigt een van mijn zwakke punten mijn carrièresucces?
 • Wat is de huidige toestand van de economie?

Nu is uw persoonlijke SWOT-analyse voltooid. Gebruik dit document om over doelen te brainstormen en strategie actie plannen naarmate je carrière vordert.

23 persoonlijke SWOT-analysevoorbeelden

Het is duidelijk dat een SWOT-analyse essentieel is voor strategische carrièreplanning. Maar hoe ziet deze analyse er in de praktijk uit? Hier volgen enkele voorbeelden om u te helpen begrijpen hoe u deze zelfevaluatie kunt voltooien.

Sterke punten

 1. Ik ben een creatieve denker, die mij helpt problemen voor mijn team op originele en effectieve manieren op te lossen.
 2. Ik functioneer goed onder druk en in een snelle omgeving.
 3. Ik heb een hogere graad behaald, waaruit mijn bereidheid om hard te werken en mijn expertise in mijn vakgebied blijkt.
 4. Ik ben georganiseerd en gedetailleerd.
 5. Ik ben persoonlijk en vriendelijk, en ik heb een uitgebreid netwerk van vrienden opgebouwd in mijn branche.
 6. Ik ben vindingrijk en probeer problemen altijd zelf op te lossen voordat ik collega’s of managers lastig val.
 7. Ik stel goede vragen, wat betekent dat ik waardevolle en informatieve reacties terugkrijg en dat de luisteraar het gevoel heeft dat ik geef om wat hij of zij te zeggen heeft.

Zwakke punten

 1. Soms heb ik niet de wilskracht om mijn projecten te voltooien, wat leidt tot uitstelgedrag en overhaast werken.
 2. Ik kom vaak te laat op mijn werk omdat ik ’s ochtends de tijd uit het oog verlies of me verslap.
 3. Ik had eerder problemen met een moeilijke collega, en het meningsverschil zorgde ervoor dat hogere mensen ons allebei negatief zagen.
 4. Ik heb niet zoveel ervaring met AI-technologie als een andere collega die naar dezelfde functie solliciteert.
 5. Ik ben vaak te verlegen om iets te zeggen tijdens teamvergaderingen.
 6. Ik heb presentatieangst, en dit zorgt ervoor dat ik waardevolle kansen afwijs om mijn expertise te delen en mezelf op de voorgrond te plaatsen.

vrouw-kijkt-naar-collega-met-nervositeit-tijdens-vergadering-persoonlijke-SWOT-analyse

Mogelijkheden

 1. Mijn bedrijf bereikt momenteel geen kritische markt. Ik zou een voorstel kunnen opstellen om die markt te bereiken en grote indruk op mijn baas te maken.
 2. Technologische ontwikkelingen zoals ChatGPT en andere AI-tools kunnen mij helpen productiever te worden op het werk.
 3. Ik kan contact opnemen met een van mijn mentoren voor loopbaanadvies of een aanbeveling voor de functie waarvoor ik solliciteer.
 4. Ik zou een online cursus kunnen volgen om mijn vaardigheden tijdens mijn vrije uren te vergroten.
 5. Ik zou met een loopbaancoach kunnen samenwerken om mijn sollicitatievaardigheden te verbeteren voordat ik naar een nieuwe functie solliciteer.

Gevaren

 1. Naarmate de technologie vordert, kan het zijn dat mijn functie meer opleiding of specialisatie vereist.
 2. Ik rond projecten vaak langzamer af dan mijn collega’s.
 3. Mijn slechte gewoonten (uitstelgedrag, traagheid, enz.) kunnen ertoe leiden dat recruiters en managers mij als onbetrouwbaar beschouwen.
 4. AI-programma’s kunnen mijn baan overbodig maken, dus ik moet me voorbereiden op een carrièreverandering als dat nodig is.
 5. Mijn branche groeit snel, en nieuw talent dat net van de universiteit komt, komt altijd bij het bedrijf werken, waardoor mijn concurrentie toeneemt.

Na jouw analyse

Uw SWOT-analyse is als een routekaart en toont u de paden die u kunt bewandelen voor zelfverbetering. Maar het hebben van een kaart is slechts één stap op uw reis: nu moet u uw koers uitstippelen.

Nadat u uw assessment heeft afgerond, maakt u een actieplan dat u helpt uw ​​doelen te bereiken. Hier zijn twee manieren om dit te doen:

 1. Overeenkomende categorieën betekent dat u uw sterke punten gebruikt om uw zwakke punten te corrigeren. Dit is een geweldige methode om bedreigingen te beperken, omdat u uw vaardigheden gebruikt om de algehele prestaties te verbeteren.

  Stel dat u ‘creativiteit‘als een kracht en’tijdsbeheer‘ als een zwakte. Zoek naar manieren om uw creativiteit te gebruiken om uw tijd effectiever te beheren. Misschien wel begin met bulletjournaling om uw planning en dagelijkse doelen bij te houden.

 2. Het negatieve draaien Het gaat erom bedreigingen om te zetten in positieve dingen door proactief te zijn. Door de bedreigingen voor uw loopbaanontwikkeling vroegtijdig te onderkennen, kunt u stappen ondernemen om ze te vermijden voordat ze uw pad blokkeren.

  Als u ‘verhoogde concurrentie’ als een risico voor uw positie heeft aangemerkt, overweeg dan om een ​​aantal online cursussen of persoonlijke seminars te volgen om uw portfolio aan te vullen. Hierdoor kunt u zich onderscheiden van uw collega’s en uw baan veiligstellen.

vrouw-leunend-op-gang-schrijven-op-kladblok-persoonlijke-SWOT-analyse

Laatste tips bij het uitvoeren van een persoonlijke SWOT-analyse

Met een definitie, handleiding en voorbeelden in de hand bent u zeker van een goede analyse. Maak het geweldig door deze tips te volgen:

 • Vraag om hulp: Hoewel deze analyse persoonlijk is, betekent dit niet dat u dit alleen hoeft te doen. En het perspectief van een buitenstaander kan nieuwe inzichten bieden.

  Vraag een vertrouwde vriend, collega of mentor om samen met u over analysevragen na te denken, zoals waar u van nature goed in bent en of uw branche aan het veranderen is. Hun inbreng biedt u een completere en objectievere analyse.

 • Graaf dieper: Wanneer u uw sterke en zwakke punten in ogenschouw neemt, kunnen er meteen een aantal dingen naar voren komen. Misschien hebben je ouders je altijd lastiggevallen omdat je een perfectionist bent, of bevestigen je vrienden regelmatig je loyaliteit.

  Hoewel dit geweldige aspecten zijn om tijd aan te besteden, zul je misschien verrast zijn wat je tegenkomt als je dieper graaft, en deze diepere duik zou je kunnen belonen met meer bevredigende groei.

  U komt er bijvoorbeeld achter dat u de neiging heeft om uw directe ondergeschikten op microniveau te beheren. Als u niet nog een niveau verder had gezocht, was u dit belangrijke verbeterpunt misschien niet tegengekomen.

 • Beloon jezelf met zelfzorg: Het uitvoeren van deze analyses is zwaar en emotioneel uitdagend werk. Misschien houd je niet van de zwakke punten of risico’s die je tegenkomt, en dat is ook zo neemt lef om verder te gaan, uw analyse af te ronden en aan verbetering te werken. Beloon jezelf met sommigen voor al dit harde werk zelfzorgzoals een bad of wat lezen.

 • Maak gebruik van motiverende technieken: Gebruik na de analyse technieken zoals het maken van een visie bordreciteren positieve affirmatiesEn dagboekschrijven om u te helpen uw doelen voor zelfverbetering te bereiken. Deze hulpmiddelen helpen u zich te concentreren op uw doelstellingen en herinneren u aan de eindstreep als u meer motivatie nodig heeft.

Zie de waarheid onder ogen, vind succes

Een persoonlijke SWOT-analyse is een uitstekend hulpmiddel bij het stellen van professionele ontwikkelingsdoelen. Of u nu pas afgestudeerd bent en aan uw carrière begint, een doorgewinterde professional die de ladder beklimt, of een werknemer die een grote verandering wil doorvoeren, deze beoordeling bepaalt uw weg voorwaarts.

Nu hoeft u alleen nog maar de eerste stap op uw routekaart te zetten.