Ford en UGT komen een ERE overeen voor meer dan 600 werknemers in Valencia

Nieuws

Ford en de UGT-vakbond overeenstemming hebben bereikt over de uitvoering van a Registratie arbeidsreglement (ERE) waarover in april werd onderhandeld en dat gevolgen zal hebben voor meer dan 600 werknemers in de Almussafes-fabriek in Valencia. Deze maatregel zal het personeelsbestand terugbrengen tot minder dan 4.100 werknemers. De overeenkomst omvat a een schadevergoeding van 40.000 euro bruto voor werknemers met meer dan vijf jaar anciënniteit die zich vóór 31 juli vrijwillig inschrijven.

Naast de ERE, a Dossier Uitzendregeling (ERTE) roterend tot 31 december voor 1.000 werknemers. Deze maatregel wordt genomen om te voorkomen dat een deel van de beroepsbevolking al zijn voordelen uitput en om een ​​eerlijker verdeling van de verkorte arbeidstijd te garanderen.

Onzekere toekomst en nieuwe strategieën

Ford en UGT hopen dat het nieuwe Executive-mechanisme, dat nog in ontwikkeling is, de gevolgen van deze bezuinigingen zal helpen verzachten. Dit mechanisme, vergelijkbaar met de RED van de laatste arbeidshervorming, zal specifiek zijn voor problematische situaties in bedrijven. De plant Almussafes heeft sinds 2022 voortdurend te maken gehad met een afname van het aantal modellendat zijn productie tussen 2018 en 2023 met 42% heeft verlaagd.

Compensatiegegevens

De nieuwe ERE biedt verschillende beloning op basis van anciënniteit en leeftijd van de werknemers. Wie zich vóór 31 september vrijwillig registreert, ontvangt 30.000 euro en vóór 31 oktober 20.000 euro. Werknemers jonger dan 54 jaar ontvangen een vergoeding van 45 dagen salaris per gewerkt jaar, met een maximum van 42 maandelijkse betalingen. Degenen tussen 55 en 63 jaar krijgen specifieke compensaties en een speciale overeenkomst met de sociale zekerheid.

Vervroegde pensionering

Ford heeft ook een plan voor vervroegde pensionering voorgesteld vanaf 53-jarige leeftijd. Werknemers van deze leeftijd ontvangen 75% van hun salaris tot ze 57 jaar oud zijn, en 80% tot ze 62 jaar oud zijn. Voor de 54-jarigen, Ford betaalt uw bijdragen tot de leeftijd van 63 jaar. Voor 55- en 56-jarigen bedragen de percentages tot 57-jarige leeftijd 80% en daarna 85%. Werknemers van 57 jaar of ouder ontvangen tot 65-jarige leeftijd 85% van het salaris.