De regering geeft een bonus van 1.188 euro aan burgerwachten die in de zomer geen vakantie nemen

Nieuws

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder leiding van Fernando Grande-Marlaska, heeft voor de zomer een ‘proefproject’ voorbereid met de bedoeling het tekort aan personeel dat tijdens het zomerseizoen wordt verwacht bij de commando’s van de Guardia Civil op te vangen. Als? Het compenseren van burgerwachten die hun zomervakantiedienst opgeven met een bonus van 1.188 bruto eurotussen 15 juni en 15 september, en daarna worden ze geselecteerd “in overeenstemming met richtlijnen die voor dit doel zullen worden vastgesteld.”

Dit werd aangekondigd door de Unified Association of Civil Guards (AUGC), die meldde dat het Operatie Commando, zonder voorafgaande kennisgeving, dit ‘plan’ op 16 april had aangekondigd. Op dezelfde manier leggen ze uit dat het directoraat-generaal heeft erkend dat de implementatie van dit proefproject beantwoordt aan de gebrek aan studentenbewakers tijdens stages in eenheden deze zomer. Wat voor AUGC een ander teken is van het “aangetoonde gebrek aan personeel in alle eenheden van de Burgerwacht.”

Dit proefproject zou niet bij alle commando's worden toegepast, maar alleen bij commando's in kustgebieden of in gebieden in het binnenland waar tijdens de genoemde maanden sprake is van een toename van de bevolking of van criminele activiteiten. Vervolgens, zo legt de vereniging uit, zullen de hoofden van deze commando's gedetailleerd beschrijven in welke eenheden het zal worden toegepast, “er rekening mee houdend dat deze mogelijkheid beperkt zal zijn tot territoriale burgerveiligheids- en verkeerseenheden, evenals tot territoriale teams van de gerechtelijke politie.”

Belangrijke data van het proefproject

Ter verduidelijking vermeldt de Unified Association of Civil Guards (AUGC) de fasen van dit project op belangrijke datawat het volgende zou zijn:

  • Vóór 28 april registreert Corps Units vakantieaanvragen voor zomerdiensten in de personeelsapplicatie.
  • Tussen 29 april en 6 mei zijn vakanties toegestaan ​​in zomerploegen.
  • Tussen 7 en 14 mei, zodra de vakantie is goedgekeurd, zal het personeel dat is toegewezen aan de eenheden waarvoor de mogelijkheid bestaat, het ontslagverzoek indienen.
  • Tussen 15 en 21 mei vindt de aanstelling van personeel plaats. Personeel dat ontslag heeft aangevraagd maar niet is benoemd, geniet van de gevraagde vakantie.
  • Op 27 mei wordt de planning voor juni gepubliceerd.

De vereniging legt ook uit dat je, om van deze mogelijkheid te kunnen profiteren, vooraf het genot van minimaal 15 vakantiedagen in zomerdiensten moet hebben aangevraagd. Als ze worden geselecteerd, verliezen ze deze dagen niet, maar kunnen ze ze later opnemen en bovendien Tijdens de zomer kunt u maximaal drie dagen genieten van uw eigen zaken.

Ook wijzen zij erop dat de geselecteerde burgerwachten die deze extra 1.188 euro ontvangen voorrang zullen krijgen bij aanvragen voor de volgende jaren en dat de zomervakantiedienst die is toegestaan ​​voor ontslagnemend personeel niet kan worden “bezet” door ander personeel.

Ten slotte hebben ze vanuit AUGC uitgelegd dat het directoraat-generaal van de Civiele Garde volgende week een document zal publiceren met gedetailleerde informatie over het project, hoewel het voor de vereniging “een nieuwe weerspiegeling is van het chaotische personeelsbeleid van het directoraat-generaal van de Civiele Garde”. Bewaker: de burgerwachten doen op dit moment en nu al hun zomervakantieverzoeken Met deze geïmproviseerde maatregel zien ze opnieuw dat hun balans tussen werk en privé wordt bestraft.”.