De PvdA-brief die deze zomer 112.000 bedrijven bereikt om boetes te vermijden

Nieuws

De minister van Arbeid, Yolanda Díaz, heeft een speciaal plan gelanceerd om werknemers te beschermen tegen de hoge temperaturen van de Spaanse zomer. Om niemand te verrassen, heeft de Arbeids- en socialezekerheidsinspectie (ITSS) zal er een paar sturen 112.000 brieven aan bedrijven hen te herinneren aan de maatregelen waaraan zij zich moeten houden. Als ze dat niet doen, riskeren ze boetes die in 2023 in totaal 1.213.459 euro bedragen.

Nieuw voor 2024 is dat PvdA zich gaat richten op speciale werkgelegenheidscentra, horeca en multiservicebedrijven. “De klimaatcrisis is ecologisch, maar ook sociaal en arbeidsgerelateerd en ondanks de ontkenning van sommigen bereikt ze overal”, aldus Díaz. De minister herinnerde er ook aan dat “ruim 70% van de werknemers in de wereld loopt gevaar als gevolg van de klimaatverandering”, aldus gegevens van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Waar de Arbeidsinspectie deze zomer op gaat letten

De Arbeidsinspectie zal zich gedurende de maanden juni, juli en augustus hierop richten haar acties met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van werknemers te intensiveren die worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Het zal ervoor zorgen dat bedrijven voldoen aan de preventie- en beschermingsmaatregelen die nodig zijn.

Daarnaast zal het technische bijstandsacties uitvoeren om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te garanderen. Volgens gegevens van voorgaande jaren heeft de Inspectie in 2023 9.255 acties uitgevoerd, waarvan: 241 waren overtredingen en 3.463 aan vereisten. Deze acties hebben ook geleid tot de omzetting van ruim 12.000 contracten in vaste contracten en ruim 4.300 discontinue contracten werden definitief.

Wat zijn de verplichtingen van bedrijven jegens hun werknemers?

Koninklijk Wetsbesluit 4/2023 van 11 mei actualiseert de maatregelen die bedrijven moeten nemen om hun werknemers te beschermen tegen risico's die kunnen voortvloeien uit het werken bij hoge temperaturen. De regelgeving houdt vooral rekening met degenen die hun werk in het buitenland uitvoeren. In dat geval moet aan de volgende aspecten worden voldaan:

  • Bedrijven moeten passende beschermende maatregelen nemen om ongunstige weersomstandigheden, inclusief extreme temperaturen, te voorkomen.
  • Om dit te doen, moeten ze de beroepsrisico's, de kenmerken van het soort werk dat wordt uitgevoerd en de fysieke situatie van de persoon evalueren. Het wordt verboden bepaalde taken uit te voeren tijdens de uren van de dag waarop deze meteorologische verschijnselen worden verwacht.
  • Als er oranje of rode weerwaarschuwingen worden afgegeven en bovenstaande maatregelen niet afdoende zijn, moeten de arbeidsomstandigheden verplicht worden aangepast, inclusief arbeidstijdverkorting.

Bovendien herinnerde minister Yolanda Díaz aan het belang van 'recht om te hydrateren' van de arbeiders, waarvoor ze water- en schaduwplekken moeten hebben om uit te rusten. Voor