De Hoge Raad verwerpt dat interim-ambtenaren ‘automatisch’ vaste functionarissen worden

Nieuws

Er is geen verenigbaarheid van het Europese recht met het Spaanse recht. Dat is de rechtvaardiging geweest die de Sociale Kamer van de hoge Raad voor verwerp de automatische gerechtelijke omzetting van interim-ambtenaren in permanente ambtenaren voortvloeiend uit de uitspraak van het Hooggerechtshof van de EU. Een besluit dat de oproep tot unificatie van de doctrine, geformuleerd door de Junta de Castilla y León, vernietigt.

Bovendien wijst het op de onverenigbaarheid van het Spaanse systeem met deze Europese regelgeving, wat deze beslissing rechtvaardigt Het is niet gebaseerd op de beginselen van gelijkheid, verdienste en capaciteit. Ook vloeit “een radicale gelijkheid tussen het wettelijke regime van tijdelijke en permanente werknemers” niet voort uit deze Europese uitspraak, zo stellen zij Europa Pers.

Waarom is de automatische wijziging van interim naar permanent niet toegestaan?

Het HvJ-EU oordeelde in februari dat de Spaanse regelgeving overheidsdiensten niet voldoende afschrikt van misbruik van tijdelijke contracten en gaf als mogelijke oplossing om deze werknemers permanent te maken zonder de oppositiefase te doorlopen.

Het Hooggerechtshof heeft de handschoen opgepakt en zichzelf verdedigd door uit te leggen dat deze uitspraak niet kan worden geïnterpreteerd als “een automatische rechterlijke bekering implicerend”, eraan toevoegend dat deze uitspraak “Het zou onverenigbaar zijn met het Spaanse systeem van zelforganisatie van het eigen openbaar bestuur en dat geldt voor ambtenaren en werknemers die van tijd tot tijd worden ingehuurd.” En hij benadrukt zijn besluit door te stellen dat de toegang tot werk in Spaanse organisaties gebaseerd moet zijn op het principe van gelijkheid, capaciteit en verdienste bij de toegang tot de publieke dienstverlening.

Ondanks het bovenstaande eindigt hier niet. Zoals bronnen van het Hooggerechtshof tegen Europa Press zeggen: “het zal binnenkort de prejudiciële uitspraak die het op 7 maart heeft aangekondigd aan het HvJ-EU voorleggen om te verduidelijken of de maatregelen van het Spaanse rechtssysteem in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving.”

Bovendien leggen zij met betrekking tot de gelijkheid van vaste en tijdelijke werknemers uit dat de TS deze beschouwt “als een redelijke omstandigheid die op wettige wijze de uitsluiting van niet-permanent vast personeel ondersteunt van de transferconcurrentie voorzien in de collectieve overeenkomst en de discriminatie van dergelijke werknemers verklaart.” soort werknemers.”