De Bank van Spanje bevestigt goed nieuws over de werkgelegenheid, maar stuurt een bericht naar Yolanda Díaz

Nieuws

Hij Bank van Spanje bevestigt zijn werkgelegenheidsprognoses na de recente publicatie van zijn jaarverslag 2023. Sinds de arbeidshervorming van 2023 is er een bitterzoete smaak te bespeuren in deze kwestie Yolanda Diaz. Aan de ene kant wordt de echte stabiliteit in het systeem bevestigd, terwijl er bij de vaste contracten een “lichte toename van de instabiliteit” zichtbaar begint te worden.

Als er één paard is waartegen de minister van Arbeid en Sociale Economie deze legislatuur wil vechten, dan zijn het wel de werkloosheidscijfers. En het lijkt erop dat hij daarin slaagt volgens de laatste gegevens van de organisatie die hij leidt Pablo Hernández de Cos: “De jobrotatie werd in Spanje verminderd na de goedkeuring van de arbeidshervorming”. Dit is de eerste conclusie die uit dit rapport wordt getrokken.

Zoals uit de gegevens blijkt, is sinds de inwerkingtreding ervan in 2022 de temporaliteit verhouding van de Spaanse economie heeft verminderd met intensiteit. Deze werd vastgesteld op 16,5% in 2023, vergeleken met 25,4% in 2021. Het is in de particuliere sector waar deze daling het duidelijkst is, 13,2% meer dan in de publieke sector. “waar de tijdelijke werkgelegenheidsgraad de afgelopen jaren bijna 30% bedraagt.”

De bezorgdheid van de Bank van Spanje over de tijdelijkheid neemt toe

Zoals ze aangeven Europa Pers, Het is mogelijk om te zien hoe het rapport een ‘lichte toename’ in de baanstabiliteit laat zien, vooral voor discontinue vaste werknemers. Ondanks dat het slechts 6% van de totale contracten betreft, geeft de instelling aan dat deze nauwelijks worden gebruikt.

Per bedrijfstak toont het rapport een afwijzen van dat tarief tijdelijkheid wereldwijd, zij het in grotere mate in sectoren zoals bouw, horeca, administratieve activiteiten, artistieke activiteiten, landbouw en andere diensten.

De arbeidsrotatie neemt af in 2023

Bij analyse van de gegevens over registraties en annuleringen bij aangeslotenen bij de sociale zekerheid bevestigt de Bank van Spanje een omzetdaling met 1,12% voor de periode 2022-2023. Waarom is het gebeurd? Door de verandering in het percentage werknemers met “onbepaalde en tijdelijke contracten” steeg de omzet van eerstgenoemden, maar die van laatstgenoemden “Onder werknemers met een tijdelijk contract is het slechts licht gedaald, van 3,4% naar 3,19%.”

Hernándes de Cos wijst erop dat: “De grotere rotatie van vaste contracten sinds de inwerkingtreding van de arbeidshervorming weerspiegelt de grotere in- en uitstroom van vaste contracten op de arbeidsmarkt, vooral van discontinue vaste contracten. Concreet zijn de opzeggingspercentages van deze contracten gestegen ten opzichte van de periode 2015-2019.”