Development Articles, Tutorials & More

Hoe een vergadering voorbereiden? Voorbereiding en proces

Het geheim van een succesvolle meeting: voorbereiding Onmisbaar voor het teammanagement, vergaderingen kunnen erg pijnlijk zijn als ze niet goed genoeg zijn voorbereid. Contraproductief als ze skaten en hun doelen missen, worden ze te vaak gelijkgesteld met tijdverspilling. Onnodig te …

Werkvergadering: 4 fouten om te vermijden

Werkoverleg: niet naar je agenda vragen De vergadering is een communicatiemiddel in het bedrijfsleven… Wat weinig zin heeft als ze niet is voorbereid (ontdek al onze adviezen als u originele presentatie-ideeën wilt hebben om uw publiek te boeien). Om effectief …

Heeft geluk een plek op het werk?

Van zakelijk zwoegen naar werkgeluk Voorbij zijn de dagen dat werk rijmde met verplichtingen, beperkingen, schema’s en starheid. Veel meer dan een betaalde activiteit die mensen in staat stelt in hun behoeften te voorzien, is het werk van vandaag bedoeld …

5 tips om te overleven in een hittegolf

Investeer in een USB-poortventilator om het werk in een hittegolf te overleven De Franse uitdrukking “Je bent nooit beter bediend dan door jezelf” krijgt zijn volle betekenis in periodes van hoge hitte! Doe dingen zelf en verwacht niet dat ze …

Intrapreneurship: definitie en implementatie

Intrapreneurship: wat is het? De intrapreneur is een werknemer van de onderneming die zich binnen haar onderneemt. Enerzijds ontwikkelt de werknemer-ondernemer een project parallel aan zijn hoofdmissie, het onderwerp van zijn arbeidsovereenkomst, terwijl hij in het personeelsbestand van het bedrijf …

Besluitvorming: 6 tips om het te verbeteren

Besluitvorming: stel jezelf een deadline om deze te verbeteren Als leidinggevende ben je gewend om binnen je bedrijf met strakke deadlines te werken. Verlies deze gewoonte niet bij het nemen van beslissingen. Soms dringt de deadline zich op, bijvoorbeeld als …

Teamwork: 3 tips om niet te barsten

Teamwerk: communicatie vergemakkelijken Communicatie is de sleutel tot succesvol teamwerk en daarmee tot het behalen van werkdoelen. Je emoties of je stemming van de dag zijn niet noodzakelijk bij iedereen bekend. De stress die teamwerk met zich mee kan brengen, …

Wat zijn Codir, Comex, Comop en Copil?

Codir en Comex, voor de strategische visie Het eerste om te weten: Codir betekent Management Committee en Comex Executive Committee. Dit geeft al inzicht in hun rol in het runnen van het bedrijf. Ze brengen regelmatig, bijvoorbeeld één keer per …

KPI: definitie, interesse en uitvoering

KPI’s om de effectiviteit van de strategie van een bedrijf te beoordelen Bepaal de algemene strategie van het bedrijf en definieer de te bereiken doelstellingen De strategie van een bedrijf is de algemene routekaart. Het wordt bepaald door het algemeen …

Kies voor een assertieve bedrijfsvoering

Assertief management, wat is dat precies? Afgeleid van het Engelse werkwoord beweren, verwijst het woord assertiviteit naar een gedrag dat bestaat uit het doen gelden van je mening, het doen gelden en het verdedigen van je rechten zonder die van …