Development Articles, Tutorials & More

Alle deelnemers zijn sterren

Zonder de hoogleraar mediageschiedenis in UFR te spelen van “management van functionele organisaties van ergonomische ontwikkeling”, heeft internet onze relatie met werk aanzienlijk veranderd. Neem bijvoorbeeld headhunting. Er zijn nog minder dan 10 jaar voordat Facebook, Twitter, Viadeo en co, …

De piramide en het werk van Maslow: hoe kan het u helpen?

Wat is de piramide van Maslow? De de piramide van maslow werd geboren uit het onderzoek van een Amerikaanse psycholoog, Abraham Maslow, naar de motivatie van individuen. De theorie van Maslow werd in de jaren veertig in de Verenigde Staten …

De kunst van de shortlist –

Er is een bijzonder plezierig moment in het leven van een headhunter. Nee, ik heb het niet over geld of prestige, maar over de pure voldoening van goed werk. Dit is het moment waarop u op “verzenden” klikt na vijf …

Opzegvergoeding: definitie en berekening

Wat is de vergoeding in plaats van een opzegging? Een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geëindigd als gevolg van ontslag of ontslag en met een opzegtermijn kan: een schadevergoeding ontvangen in plaats van een opzegging wanneer hij door een beslissing van …

Toepassing: pas op voor referentiecontroles

Als we professionele referenties nemen, hebben we een beetje de indruk dat we de geheim agent spelen. Zoals wanneer je contactgegevens hackt, zoals wanneer je je voordoet als behandelend arts aan de telefooncentrale om contact op te nemen met Jacques …

MVO: definitie, doel en implementatie in bedrijven

Hoe MVO definiëren? “Alle Franse bedrijven moeten zonder uitzondering “rekening houden met” sociale en milieukwesties bij het beheer van hun activiteiten”. Wat is het doel van MVO? Vanuit mondiaal oogpunt maakt MVO deel uit van inspanningen om het milieu te …

De CDI en het huwelijk, het is hetzelfde

Vergeleken met het Angelsaksische functioneren is de Franse arbeidswereld zeer gereguleerd, zelfs, als we de zuchten van de rekruteerders mogen geloven, rigide. Het ondertekenen van een CDI is bijna gelijk aan een huwelijk. Bijna, want een echtscheiding met wederzijds goedvinden …

Ouderschapsverlof: definitie en voorwaarden om ervan te genieten

Waarvoor dient ouderschapsverlof? Elke werknemer kan profiteren van een ouderschapsverlof om voor een kind onder zijn hoede te zorgen” (C. trav., L. 1225-62). Door het ouderschapsverlof kan de werknemer zijn functie verlaten, ongeacht zijn functie, de aard van zijn arbeidsovereenkomst …

Projectmanagement: welk salaris mag je verwachten?

Evolutie van de markt De Public & Parapublic sector is niet gespaard gebleven van de economische crisis en de gevolgen daarvan. We hebben dus een rationalisering opgemerkt van de praktijken van openbare instellingen die geen andere keuze hadden dan hun …