10 tips om een ​​goede COO te worden (goed betaald!)

Vooruitgang op het werk

Werk aan uw COO-transversaliteit

Als COO is het jouw rol om het bedrijf te ondersteunen in zijn ontwikkeling en het werk van de teams te optimaliseren. U moet daarom alle beroepen begrijpen: financiën, handel, marketing, verkoop, administratie, juridisch.
Om een ​​goede Chief Operating Officer te worden, neem de hoogte, heb een brede visie. Je crossfunctionaliteit hangt af van je prestaties… en dus van je salaris!

Scherp je waarnemingsvermogen aan

Moet u de processen definiëren die moeten worden ingevoerd om de werking van de financiële afdeling te verbeteren? Jij beschikt niet over de business skills: je bent dus aangewezen op die van je collega’s!
Zet in op een onderdompeling in de dienstverlening om te bespreken, storingen te signaleren, verbeterpunten te signaleren en passend advies te geven. Je verzamelt een schat aan informatie, evenals teamondersteuning.

COO, win het vertrouwen van de teams

U bent Chief Operating Officer, daarom is het aan u om het beheer en beheer van productieve middelen, inclusief human resources, te verzekeren. Om uw medewerkers goed te managen, leert u naar hen te luisteren, een vertrouwensrelatie op te bouwen en een bron van voorstellen te zijn om hun dagelijkse werk te verbeteren.

Identificeer problemen, vind oplossingen

Weten hoe u problemen kunt detecteren, is de eerste stap in uw werk. Maar om een ​​goede chief operating officer – of COO – te zijn, moet je vooral weten hoe je oplossingen aandraagt. Of het nu gaat om kleine dagelijkse problemen of meer algemene storingen, u wordt beoordeeld op uw vermogen om oplossingen te vinden.

Beheer operaties met reactiviteit en achteraf

Als onderdeel van operations management moet de goede Chief Operating Officer snel reageren op problemen. Maar hij moet ook de hoogte nemen om de processen te definiëren die het mogelijk maken om ze te evacueren. Achteraf en reactief zijn twee kenmerken van een goede COO. Om aan te werken als je een zwak hebt in een van hen.

Van veld naar strategie: de empirische methode van de Chief Operating Officer

En nee, de oplossingen komen niet uit je magische hoed. Wat je sterk maakt, is je vermogen om zowel in de operatie als in het management te zijn, je acties dagelijks en op de lange termijn te registreren. Uw oplossingen moeten de teams ondersteunen in hun activiteit en het bedrijf in zijn voortgang. Gebruik uw observaties om de eerlijkst mogelijke oplossingen voor te stellen. De relevantie en nauwkeurigheid van uw advies zijn belangrijke evaluatiecriteria voor het beoordelen van uw prestaties.

Word de koning van het proces

Gebruik je analyse- en synthesevaardigheden om processen voor te stellen die de activiteiten van de afdelingen structureren en organiseren. Het doel: de productiviteit verhogen, het risico op fouten verkleinen, methodieken opzetten die door iedereen worden gedeeld.
Natuurlijk mogen deze processen niet worden bevroren. Het is aan jou om ze te ontwikkelen op basis van resultaten en feedback. Het is ook aan jou om ze kenbaar te maken aan de teams zodat ze op lange termijn worden toegepast.

Word essentieel voor teams

Het is niet jouw rol om de teams moeilijkheden te bezorgen of ze te hinderen. Integendeel, je moet een dagelijkse facilitator zijn. Als je als zodanig wordt gezien, zullen de teams kunnen zeggen hoe onmisbaar je bent… en dat is onbetaalbaar!

Het oog, hoofd en armen van de CEO

Aangezien je ten dienste moet staan ​​van zowel de teams als de CEO, moet je het op beide manieren leren spelen. Weten hoe de strategische informatie die in het veld wordt waargenomen te traceren, een visie en oplossingen voorstellen, processen implementeren met echte toegevoegde waarde voor het bedrijf. Je vergroot je kansen om de juiste arm van de CEO te worden. Ofwel een sleutelpositie die gepaard gaat met een bijbehorende vergoeding.

Lees ook >> Wanneer kan een uitzonderlijke bonus worden aangevraagd?

Voor een goed salaris, waardeer je resultaten

Je hebt de vaardigheden, ervaring en resultaten van een goede COO. Je processen zijn efficiënt, je zorgt voor een goed beheer van middelen, het functioneren van teams wordt vloeiender. Implementeer de KPI’s (prestatie-indicatoren) waarmee u de impact van uw werk op het bedrijf kunt waarderen. Dit is de beste manier om te rapporteren over uw effectiviteit. En om te kunnen onderhandelen over een goed salaris!