Voortijdig einde ouderschapsverlof en weer aan het werk

Vooruitgang op het werk

Hoe lang is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof heeft een initiële duur van maximaal 1 jaar (artikel L.1225-49 van de Arbeidswet). Het is dan noodzakelijk om een ​​medisch attest te verkrijgen waaruit blijkt dat de ernst van de gebeurtenis de aanwezigheid van een ouder bij het kind vereist gedurende een bepaalde periode.

Is het mogelijk om 3 maanden ouderschapsverlof op te nemen?

Voor het initieel ouderschapsverlof ben je niet verplicht om de maximale duur (van 1 jaar) op te nemen. Je kunt er perfect voor kiezen om bijvoorbeeld maar 1 maand, 3 maanden of zelfs 6 maanden te nemen. Deze beslissing is aan u, binnen de limiet van 12 maanden.

Elke verlengingsperiode van het ouderschapsverlof kan langer of korter zijn dan de vorige. Ook hier kies je het aantal maanden voor verlenging. Binnen de limiet van 12 maanden.

Vroegtijdige hervatting van uw professionele activiteit

Kan ouderschapsverlof voortijdig eindigen? Ja, uw ouderschapsverlof kan eerder eindigen als dit met uw werkgever is afgesproken. En in dit geval is een vroege hervatting van uw werk mogelijk.

Het verzoek tot voortijdige beëindiging van het ouderschapsverlof, en dus tot vervroegde werkhervatting, dient minimaal 1 maand voor de gewenste hervattingsdatum per aangetekende brief bij de werkgever te zijn aangekomen.

In 2 gevallen is het akkoord van de werkgever echter niet nodig:

  • Bij overlijden van het kind.
  • Bij een aanzienlijke vermindering van de middelen van het huishouden (om een ​​andere reden dan ouderschapsverlof).

In alle gevallen dient de terugkeer van het ouderschapsverlof plaats te vinden in de voorheen ingenomen functie. Indien deze echter niet beschikbaar is, dient de werknemer een gelijkaardige job te zoeken met minstens gelijkwaardige beloning.

Voorbeeldbrief om vervroegde terugkeer naar het werk aan te vragen

Hier vindt u een modelbrief die u kunt gebruiken als onderdeel van een verzoek om vervroegde werkhervatting, als u uw ouderschapsverlof voortijdig wilt beëindigen.

Download deze voorbeeldbrief gratis in pdf-formaat.

Goed om te weten : ontdek ook onze voorbeeldbrieven om ouderschapsverlof aan te vragen bij je werkgever. Vraag je je af of je betaald krijgt? Ons artikel Welk salaris krijgt u bij ouderschapsverlof? beantwoordt al uw vragen.