Sabbatical leave: voorwaarden en uitvoering

Vooruitgang op het werk

Wat is een sabbatical?

de sabbatical is een langdurig verlof dat een werknemer kan opnemen om zich volledig te wijden aan persoonlijke activiteiten of projecten.

Een werknemer kan bijvoorbeeld een sabbatical nemen om op reis te gaan, uit te rusten, na te denken over een nieuw professioneel project, te investeren in zijn gezinsleven, enz. Hij heeft geen rechtvaardiging om aan zijn werkgever te verstrekken.

Goed om te weten : het sabbatical leave is onbetaald, tenzij een cao daarin voorziet. Integendeel, de werknemer blijft tot het personeelsbestand van het bedrijf behoren en behoudt zijn socialezekerheidsdekking.

Wat is het verschil tussen onbetaald verlof en sabbatical leave?

Het sabbatical leave en het onbetaald verlof hebben met elkaar gemeen dat het beide verlof is voor het persoonlijk gemak van de werknemer.

Er is echter een verschil tussen onbetaald verlof en sabbatical leave :

 • Het sabbatsverlof is een verlof voorzien en geregeld door de arbeidswet (C. trav., L. 3142-34).

  Goed om te weten : in een cao kunnen andere voorwaarden staan, zoals de mogelijkheid om een ​​kortere of langere sabbatical te nemen.

  Ons advies : om tijdens uw sabbatical leave van een inkomen te voorzien, kunt u uitstel van uw betaald verlof aanvragen en op het moment van uw verlof een compensatievergoeding voor betaald verlof ontvangen en/of gebruik maken van uw tijdspaarrekening.

  Wie heeft recht op een sabbatical?

  Elke werknemer kan sabbatical leave aanvragenaangezien hij in de afgelopen 6 jaar en binnen hetzelfde bedrijf niet heeft geprofiteerd van een ander verlof van dezelfde aard, van verlof voor de oprichting van een bedrijf of van een professioneel overgangsproject.

  Er zijn echter bepaalde voorwaarden, met name anciënniteit, vereist, en akkoord van de werkgever is essentieel een sabbatical kunnen nemen.

  Wat zijn de voorwaarden voor het nemen van een sabbatical?

  Voor neem een ​​sabbatjaarmoet de werknemer motiveren:

  • ten minste 6 jaar professionele activiteit;
  • een anciënniteit van minimaal 36 maanden in de onderneming;
  • naleving van de wachttijd van 6 jaar als hij in hetzelfde bedrijf al een sabbatical, een verlof voor de oprichting van een bedrijf of een professioneel overgangsproject had genoten.

  Goed om te weten : een cao kan voorzien in soepeler voorwaarden voor het aanvragen van sabbatical leave.

  Hoe vraag ik een sabbatical jaar aan?

  De sabbatical verlof aanvraag moet naar uw werkgever worden gestuurd 3 maanden van tevoren per aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging. Het heeft een 1 maand (30 dagen) om op u te reagerenook per aangetekende post of persoonlijk bezorgd tegen kwijting.

  Belangrijk : als uw werkgever niet binnen 30 dagen na uw aanvraag reageert, wordt uw sabbatical leave automatisch aanvaard (C. trav., D. 3142-52) om deze beslissing aan te vechten.

  In welke situatie kan de werkgever u dwingen uw sabbatical leave uit te stellen?

  Uw werkgever kan u vragen om: uw vertrek uitstellen met sabbatical leave in de volgende situaties:

  • om het aantal werknemers met sabbatical leave te beperken : gedurende 9 maanden vanaf de datum van uw verzoek als uw bedrijf minder dan 300 werknemers heeft of gedurende 6 maanden vanaf de datum van uw verzoek als uw bedrijf meer dan 300 werknemers heeft;
  • voorkomen dat meerdere medewerkers van het bedrijf afwezig zijn tegelijkertijd vanwege een sabbatical of verlof om een ​​bedrijf op te richten.

  Noteren : het arbeidswetboek voorziet niet in het aanvechten van het uitstel van sabbatical leave.

  Wat is de status van de werknemer tijdens het verlof?

  De een sabbatical nemen leid de schorsing van de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

  De werknemer kan vrij zijn bedrijf uitoefenen. Hij mag andere opdrachten of beroepsactiviteiten uitoefenen, maar op voorwaarde dat hij niet tekortschiet in zijn loyaliteitsplicht jegens zijn werkgever. De werknemer kan ook gebonden zijn door een concurrentiebeding als zijn contract dit aangeeft.

  Goed om te weten : de tijd besteed aan sabbatical leave wordt niet meegerekend voor de berekening van de anciënniteit van de werknemer en laat geen betaald verlof toe.

  Aan het einde van een sabbatical leave keert de werknemer automatisch terug in zijn bedrijf en in zijn functie. Als uw werkgever tijdens uw afwezigheid een andere werknemer in uw functie heeft aangenomen of geïnstalleerd, moet hij u toelaten om een ​​soortgelijke baan te vinden met een gelijkwaardig salaris.

  Goed om te weten : wanneer een werknemer terugkeert na een sabbatical leave, moet zijn werkgever hem ontvangen in het kader van een professioneel gesprek om de balans op te maken van zijn loopbaan en zijn professionele situatie.

  Hoe verleng je je sabbatical?

  de sabbatical leave kan verlengd worden binnen de limiet van wettelijke maximale duur (11 maanden) of conventioneel sabbatsverlof.

  Verder is het niet mogelijk om een sabbatical verlengen. Als u echter niet wilt terugkeren naar uw positie, kunt u:

  • onbetaald verlof aanvragen;
  • beëindig uw arbeidsovereenkomst, tijdens of na de sabbatical, door uw ontslag in te dienen of door een conventionele beëindiging te onderhandelen met uw werkgever.

  Goed om te weten : als je voor het einde van je sabbatical leave weer wilt werken, kan dat alleen met instemming van je werkgever.