Rood alarm ! Recruiters hadden al moeite om vrouwelijke ingenieurs aan te trekken, maar het ergste moet nog komen (en andere informatie over pariteit)

Nieuws

Vrouwelijke ingenieurs: van wiskunde tot erger!

In het artikel ” Hoe hervormingen op de middelbare school meisjes weghouden van wiskunde en wetenschappen » waarschuwt de vice-president van de Mathematical Society of France voor de virtuele verdwijning van middelbare schoolmeisjes uit wetenschappelijke vakgebieden sinds de hervorming van het baccalaureaat, ondertekend door Blanquer. Minder afgestudeerden van het wetenschappelijk baccalaureaat en steeds minder meisjes onder de ‘overlevenden’. In termen van pariteit keren we terug naar het niveau van 1986! En dan te bedenken dat er een tekort is van zo’n 10.000 ingenieurs per jaar…

Van de meisjes die in 2022 een algemeen baccalaureaat behaalden, volgde slechts 17% een wetenschappelijk pad, vergeleken met 44% in 2018. Bron: Het gesprek

De baas van Oranje spreekt over pariteit

Twee jaar na zijn benoeming tot CEO van Orange, Christel Heydemann, gaf een interview aan onze collega's bij Echos Start rond het thema professionele gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Zelfcensuur op vrouwen, ingenieurs in een mannenwereld, imposter syndrome, etc. De leider neemt geen blad voor de mond.

Wanneer generatieve kunstmatige intelligentie genderstereotypen keer op keer reproduceert

A UNESCO-studie laat zien dat grote taalmodellen (LLM) van AI een zorgwekkende neiging hebben om te produceren geslachts stereotypesvan de raciale clichés En homofobe inhoud.

Zo worden vrouwen in deze talen tot vier keer vaker omschreven als huishoudelijk personeel dan mannen. Ze worden vaak geassocieerd met de woorden ‘huis’, ‘gezin’ en ‘kinderen’, terwijl bij mannen de woorden ‘bedrijf’, ‘leidinggevende’, ‘salaris’ en ‘carrière’ de voorkeur verdienen.

Gendervooroordelen zijn een wijdverbreid probleem over de hele wereld […] 9 op de 10 mensen (mannen en vrouwen) hebben verschillende meningen over genderkwesties. Deze wijdverbreide vooroordelen ondermijnen niet alleen de rechten en kansen van vrouwen en meisjes, maar doordringen ook de technologische vooruitgang en innovaties van de moderne wereld, inclusief systemen voor kunstmatige intelligentie (AI), met name de belangrijkste taalmodellen (LLM).

Uittreksel uit het UNESCO-rapport (vertaald uit het Engels)

Het is aan de politieke besluitvormers om kaders op te leggen om deze praktijken tegen te gaan, waarschuwt UNESCO. “Ze kunnen regelgeving aannemen die transparantie vereist van AI-algoritmen en de datasets waarop ze zijn getraind, om ervoor te zorgen dat vooroordelen worden geïdentificeerd en gecorrigeerd. (…) Bovendien kan het opzetten van regelgevend toezicht om de naleving van deze normen te garanderen en het uitvoeren van regelmatige audits van AI-systemen om vooringenomenheid en discriminatie op te sporen, ertoe bijdragen dat de eerlijkheid in de loop van de tijd behouden blijft. »

Lees het geheel rapport getiteld Vooroordelen tegen vrouwen en meisjes in belangrijke taalpatronenUNESCO, 2024

Vrouwelijke leidinggevenden stoppen altijd meer dan hun echtgenoten om voor hun kinderen te zorgen

Wie stopt het vaakst met werken om voor de kinderen tussen vader en moeder te zorgen? Volgens DREESonder paren waar de moeder is uitvoerend of hoger intellectueel beroep70% bevindt zich in een configuratie waarin vader en moeder een vergelijkbare arbeidssituatie hebben, en toch als het gaat om het stoppen met werken om voor de kinderen te zorgen… zijn het steeds vaker de moeders die zich hieraan houden (+ 8 punten in 8 jaar ). Maar waarom dan?

Een gids voor professionele gelijkheid

De nieuwe editie van de gids “Alles wat u moet weten over professionele gelijkheid tussen vrouwen en mannen”, uitgegeven door ORSE biedt een compleet overzicht van wetteksten en andere goede praktijken. We vinden daar vooral de ontwikkelingen op het gebied van monitoringindicatoren. Als de herziening van de deelindicatoren waaruit de professionele gelijkheidsindex bestaat, die sinds 2023 wordt uitgebreid tot het overheidsapparaat, nog steeds ter discussie staat, moeten bedrijven anticiperen op de omzetting van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Director). Een Europese tekst, waarvan een deel sociale indicatoren betreft.

Hulpmiddelen om op het werk rekening te houden met endometriose

In Frankrijk, endometriose treft minstens 10% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het is een veel voorkomende pathologie, vaak invaliderend en mogelijk precair, met gevolgen voor alle dimensies van het leven van de betrokken vrouwen.

Het aanpassen van de werkorganisatie om hun activiteiten en hun voortzetting van de werkgelegenheid aan te moedigen, vormt voor bedrijven zowel een kwestie van volksgezondheid als van professionele gelijkheid en prestatie. Anact heeft zojuist een quiz, een poster en een gids gepubliceerd zodat werkgevers op het werk beter rekening kunnen houden met endometriose.

Een steen in de vijver van stereotypen over vrouwelijk leiderschap

Op het werk zijn vrouwen meer betrokken en strijdlustiger dan hun mannelijke tegenhangers. En dan te bedenken dat we onze tijd besteden aan het zeggen en schrijven (in ieder geval vooral mannen) dat vrouwen zichzelf wegcijferen en minder strijdlustig zijn.

Dit blijkt in ieder geval uit a studie uitgevoerd door PerformanSe, leider op het gebied van psychometrische evaluatieoplossingen, met 7.646 individuen in Frankrijk (waaronder 3.880 mannen en 3.766 vrouwen) en gericht op vooropgezette ideeën over leiderschap en genderverschillen in de professionele wereld.

Lees: in de voetsporen van inspirerende ondernemers

Slechts 12% van de vrouwen leidt kleine en middelgrote ondernemingen en ETI's. Ze hebben ook half zoveel kans als mannen om een ​​banklening te krijgen. Ten slotte krijgen vrouwen onder ondernemers minder betaald dan mannen. 67% van hen betaalt niet eens het minimumloon. Het ontbreekt hen vaak aan ambitie bij het kalibreren van bedrijfsplannen. In het besef dat de lijnen niet voldoende bewegen omdat het ondernemerschap in Frankrijk nog steeds sterk door mannen wordt gedomineerd, mobiliseert het netwerk dat vrouwen ondersteunt bij het opzetten van bedrijven nog meer met de publicatie van het boek “101 ondernemers! » (wordt op 8 juni gepubliceerd).

Om te ontdekken: een intieme blik door exclusieve tête-à-têtes met 101 inspirerende vrouwen die hun twijfels en de sleutelmomenten van hun ondernemersavontuur delen.

Een regelsimulator is duidelijk niet doorslaggevend voor parlementsleden

Een grap? Welnee ! Kamerleden kwamen overeen om een ​​regelsimulator te testen. Uitspraak? Het doet pijn jongens. Iedereen is het eens met deze constatering en toch heeft dit de commissie van de Nationale Assemblee er niet van weerhouden het wetsvoorstel, gericht op de invoering van menstruatieverlof in het geval van ‘ongeschikte’ perioden, te verwerpen.

Comex-switch: benoemingen van vrouwelijke managers in maart 2024

  • Isabelle Dubacq is nu HR-directeur van mc2i, een adviesbureau op het gebied van digitale transformatie.
  • Anne-Sophie Raimbault trad toe tot de AGRICA Groep als financieel directeur.
  • Anissa Moumou werd benoemd tot HR-directeur van de Freelance.com-groep.
  • De nieuwe directeur van het merk Electro Dépôt is nu Leonoor Gravey.
  • Hanane Ennassiri-Rousseau nam de algemene richting van Saint-Maclou.
  • Justine de La Giraudière werd door CA benoemd tot hoofd van de mensen bij La Fabrique.
  • Sara Melchior trad in dienst bij Mind Me Agency als digitaal directeur.
  • JEMS heeft gerekruteerd Soumia Malinbaumdirecteur externe betrekkingen & MVO.