Pensioen: wat leidinggevenden echt denken van het hervormingsproject

Leidinggevenden bezorgd over uitstel van wettelijke pensioenleeftijd 64 jaar, 65 jaar… voorlopig is er natuurlijk nog niets beslist over de nieuwe wettelijke pensioenleeftijd. Het overleg tussen de sociale partners en de overheid is nog maar net begonnen. Dus net als …