Moet mijn bedrijf mijn salaris verhogen als de SMI stijgt en ik meer in rekening breng?

Nieuws

Hij Minimum interprofessioneel loon (SMI) In 2024 zal dit stijgen naar 1.134 euro bruto per maand verdeeld in 14 betalingen (extra’s apart). Dit werd vorige week bekend gemaakt door het Ministerie van Arbeid, dat het akkoord alleen met de vakbonden heeft bereikt (zonder steun van de werkgevers) en dat nog moet worden goedgekeurd door de Ministerraad. Op deze manier wordt de verhoging pas van kracht na publicatie in de Staatscourant (BOE), maar wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Om deze reden zullen de werknemers die van deze maatregel profiteren een ‘extra’ op de loonsom ontvangen die overeenkomt met de betalingsachterstand. Maar welke werknemers gaan een salarisverhoging zien? Gaan alle salarissen omhoog? Wat gebeurt er als ik boven de SMI laad? Dit zijn vragen die veel mensen zichzelf stellen terwijl ze wachten tot de wet van kracht wordt.

De SMI is het minimumloon dat alle werknemers moeten verdienen, ongeacht hun sector. Geen enkel bedrijf of werkgever kan dus op enig moment minder dan het geldende minimumloon aan zijn werknemers betalen. Daarom moet er in 2024 minimaal 1.134 bruto euro per maand voltijds verdiend worden.

Om deze reden, Alleen werknemers die momenteel minder dan 1.134 euro per maand verdienen, zullen profiteren van de verhoging van de SMI, als ze hun salaris in 14 betalingen ontvangen, of minder dan 1.323 euro als ze dit in 12 betalingen ontvangen. (met pro rata extra’s). Houd er altijd rekening mee dat deze bedragen in bruto euro’s zijn, en niet in netto.

Wordt mijn salaris verhoogd als ik meer verdien dan de SMI?

Nee, de verhoging van de SMI heeft alleen gevolgen voor werknemers die minder verdienen dan het nieuwe bedrag dat is vastgelegd in het minimumloon.: 1.134 euro per maand in 14 betalingen of 1.323 euro in 12 betalingen. Als wij meer dan deze bedragen in rekening brengen, hoeft het bedrijf ons salaris niet te verhogen en kunnen wij precies hetzelfde blijven vragen. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat salarissupplementen worden meegerekend bij de berekening of ons bedrijf ons wel of niet het minimumloon betaalt.

De SMI is niet gelijk aan ons basissalaris

Zoals uitgelegd, salaris aanvullingenzoals anciënniteit, ontberingen of gevaar, worden opgenomen in de SMI. Dat wil zeggen dat er rekening mee wordt gehouden als het erom gaat te weten of het bedrijf ons te allen tijde het geldende minimumloon betaalt. Om deze reden kunnen we een basissalaris onder de SMI hebben als, bij het optellen van de toeslagen, het door het minimumloon vastgestelde bedrag wordt bereikt.

Zo bedraagt ​​de SMI in 2024 bijvoorbeeld 1.134 bruto euro per maand in 14 betalingen. Ons basissalaris zou 950 euro (hieronder) kunnen bedragen als we door het toevoegen van de anciënniteitsbonus 1.134 euro per maand bereiken. Op die manier, De werknemers die werkelijk een salarisverhoging zullen zien, zijn degenen die, samen met hun basissalaris en salarissupplementen, minder verdienen dan de nieuwe SMI (15.120 euro bruto per jaar).