Je baas een ‘klootzak’ noemen is geen reden voor een disciplinair ontslag

Nieuws

Als je je baas een klootzak noemt, kan hij je niet op disciplinaire wijze ontslaan.. Natuurlijk alleen als het maar één keer is gebeurd (en het is niet iets dat zich in de loop van de tijd heeft herhaald). Dit is bepaald door het Hooggerechtshof van Madrid (TSJM), dat van mening is dat deze belediging, die slechts één keer is uitgesproken, niet ernstig genoeg is om een ​​disciplinair ontslag toe te passen.

De rechtbank erkent wel dat het ‘een duidelijk verbaal misdrijf’ is, maar dat het in het geanalyseerde geval om een ​​‘duidelijk verbaal misdrijf’ gaat geïsoleerde gebeurtenis die plaatsvond in een delicate situatie: rond 14.55 uur hield het bedrijf een bijeenkomst met de arbeiders, en rond 15.00 uur kondigde de arbeider aan dat hij moest vertrekken omdat zijn werkdag voorbij was. Toen hij dat deed, waarschuwde de administrateur hem dat hij bestraft kon worden wegens ongehoorzaamheid, aangezien hij “15 minuten rust” had genoten.

Geconfronteerd met dit dreigement antwoordde de medewerker in kwestie: “Eens kijken of je durft, klootzak!”, en vertrok met een klap van de deur. Om deze reden, zoals vermeld in uitspraak 57/2024 van 26 januari, waartoe ‘Economist & Jurist’ toegang heeft gehad, heeft het bedrijf hem in april 2023 de bijbehorende ontslagbrief overhandigd, waarin melding werd gemaakt van zijn tuchtontslag wegens verbale misdrijven tegen de werkgever.

Vervolgens is gebleken dat de werknemer is vertrokken omdat hij om persoonlijke redenen haast had. Dit, gevoegd bij het feit dat het om een ​​op zichzelf staande gebeurtenis gaat, heeft de TSJM ertoe gebracht het beroep van het bedrijf tegen de resolutie van de Sociale Rechtbank nummer 31 van Madrid van september 2023, waarin de claim van de werknemer werd toegewezen, af te wijzen en het ontslag onredelijk verklaren. Daarom moet het bedrijf kiezen tussen twee opties: de werknemer herstellen of hem compenseren met 23.541,64 euro netto.

Er moet rekening worden gehouden met de context

We mogen niet vergeten dat ontslag het ernstigste misdrijf is dat het bedrijf tegen een werknemer kan begaan. Vanuit dit uitgangspunt verdedigde het bedrijf dat zijn ontslag gepast (gerechtvaardigd) was omdat de belediging werd geuit in het bijzijn van de rest van de werknemers, op dezelfde manier waarop hij een agressieve houding aan de dag legde, op slechte manieren werd uitgevoerd en die de een duidelijk gebrek aan respect, zonder rechtvaardiging, dat de beheerder moreel beledigt en dat erop gericht is haar te kleineren of te onteren.

Bovendien beweerde het bedrijf dat ‘laten we eens kijken of je durft’ wordt opgevat als een bedreiging of uitdaging ‘voor de sanctiemacht van het bedrijfsleven’. Zoals het bovengenoemde medium echter blijft uitleggen, stelt het Hooggerechtshof van Madrid date moet “de context beoordelen waarin de gebeurtenissen plaatsvonden, evenals de gelijktijdige objectieve en subjectieve omstandigheden”.

Wat deze betreft wijst hij erop dat de arbeider zijn dag al had beëindigd en om persoonlijke redenen haast had en dat, hoewel de formulieren en antwoorden die hij gaf niet correct en onbeleefd waren, ze niet “de ernst en de component van schuld die nodig is om zijn ontslag te rechtvaardigen”. Opgemerkt moet worden dat het bedrijf nog steeds de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan bij de Hoge Raad.