Hoe onderhandel je over het salaris van je eerste baan?

Loon

Stel een eerlijk salarisbereik vast voor je eerste baan

Welk salaris vragen als jonge afgestudeerde? Het is deze eerste vraag die u met voorrang moet beantwoorden voordat u begint te onderhandelen over het salaris van uw eerste baan. Anders zou je bij deze oefening niet geloofwaardig zijn zonder een getal of een streefbereik.

Vergeet niet dat een stage of een eerste kleine baan je al kan markeren en je een idee kan geven van je beloning. Vaardigheid in een zeldzame taal of een specifiek computerprogramma zijn uiteraard troeven om te benadrukken, wat kan bijdragen aan uw salaris. Maar ook de kwaliteit van je diploma.

Bij het verlaten van een handels- of technische school kan het eerste salaris dus geschat worden tussen de 31.000 en 33.000 euro per jaar. Met een universitair diploma zakt het aanbod tussen de 26 en 27.000 euro. Bekijk de statistieken van uw school of universiteit of vraag ze op bij de bevoegde administratieve diensten. Maar stop niet bij deze cijfers, want je achtergrond, je ervaringen, de gesproken talen of bepaalde computervaardigheden op je cv kunnen worden gebruikt om je salaris voor je baan omhoog te onderhandelen. En natuurlijk hangt het ook allemaal af van het bedrijf waar je solliciteert. Sommige zijn genereuzer dan andere.

Ons advies : u kunt een onderhandelingsmarge van 3.000 tot 4.000 euro plannen op uw toekomstig jaarsalaris.

Lees meer over de praktijken van het bedrijf voor het onderhandelen over het salaris van uw eerste baan

Voor een succesvolle salarisonderhandeling is de eerste stap het leren kennen van de werkgever. Sommige bedrijven hebben een salarisrooster en geven geen krimp. Dat wil zeggen, elke situatie komt overeen met een heel specifiek salaris, zonder veel speelruimte. In dit specifieke geval, en voor een eerste baan, zal het ingewikkelder zijn om onderhandelingen aan te gaan.

Anderen daarentegen verwachten een heuse discussie rond de salarisvraag, ook of het je eerste baan is. Goed voorbereid maak je kans op het behalen van de beloningsdoelstelling die je voor jezelf hebt gesteld.

Hoe kom je te weten over de salarispraktijken van je eerste werkgever? Het internet staat vol met informatie hierover. Ook vindt u opmerkingen van (oud-)medewerkers over salarissen. Bijvoorbeeld, Figaro Insiders stelt u in staat om informatie te krijgen over de salarissen die in het bedrijf worden toegepast door degenen die er werken.

Als je je tijdens het gesprek redelijk op je gemak voelt en de salarisonderhandeling je niet al te veel stress oplevert, kun je de recruiter ook direct vragen wat de beloning – altijd qua range – is die hij voor jou op deze baan voor ogen heeft. Enerzijds stelt het u in staat uzelf te situeren op de salarisschaal, anderzijds geeft het u een aanknopingspunt voor onderhandeling.

Ruse door te onderhandelen over de aanvullende elementen van de vergoeding

Als je het gevoel hebt dat het onderhandelen over je salaris voor je eerste baan niet gaat zoals je wilt, hoef je niet al te veel door te zetten. We raden je aan om in plaats daarvan trucs te gebruiken! Je zou kunnen wedden op de bijkomende elementen van de vergoeding: winstdelingspremies, variabel deel van het loon, commissies of andere voordelen verbonden aan een functie… Ze kunnen soms een niet te verwaarlozen subsidie ​​op het jaarinkomen opleveren. En het is vaak gemakkelijker om te onderhandelen met een werkgever die van zijn kant de salarisschalen van al zijn werknemers moet respecteren.

Ons advies : som stroomopwaarts alles op wat de totale beloning kan vormen en probeer op bepaalde elementen in te spelen om uw salaris voor uw eerste baan naar boven bij te stellen.

Onderhandelen over een maandelijkse vergoeding voor je eerste baan

Als ondanks al je inspanningen de salarisonderhandeling niet doorgaat, geef dan niet meteen een nederlaag toe! En toevlucht nemen tot de techniek van maandelijkse vergoeding. Spreek in maandsalaris en niet meer jaarlijks. De nagestreefde gevolgen zijn psychologisch omdat de bedragen die u vermeldt lager zullen zijn dan wanneer u spreekt over salaris over het jaar. De recruiter is misschien meer geneigd om te onderhandelen voor je eerste baan.

Wat als de salarisonderhandeling voor je eerste salaris echt niet gaat?

Loop je tegen een muur aan met betrekking tot de vergoeding van je functie, probeer dan op lange termijn samen te werken met de recruiter. In het bijzonder kunt u met hem nog twee specifieke punten bespreken:

  • Heb je doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf? Want hoe meer je groeit in de samenleving, hoe meer je salaris stijgt.
  • Is het mogelijk om een ​​heronderhandeling over het salaris te voorzien na enige tijd in het bedrijf te hebben doorgebracht? Bijvoorbeeld aan het einde van je proefperiode?

Pas afgestudeerd: moet ik altijd meer vragen dan ik wil?

Ja, het is beter om iets hoger te mikken om het juiste aantal te krijgen… maar het moet ook niet krankzinnig zijn en ook niet onrealistisch lijken. Of je nu net afgestudeerd, beginner of senior bent, de regel is voor iedereen hetzelfde: vraag meer voor de betreffende baan om een ​​bedrag te krijgen dat bij je past.

Ons advies : Denk vooruit over uw gewenste salarispakket (vast salaris, variabel salaris en eventueel voordelen in natura). Je spreekt dezelfde taal als de recruiter: in bruto jaarloon. Goed voorbereid op de kwestie van je salarisverwachtingen, heb je meer kans om te krijgen wat je wilt.

Veel succes met deze oefening. Met een beetje oefening en het lezen van deze paar tips, zul je er zeker in slagen om je salaris voor je eerste baan te onderhandelen.