Goed nieuws voor werknemers: de regering verhoogt de bescherming tegen kankerverwekkende en giftige stoffen

Nieuws

Het voorstel van het Ministerie van Arbeid, geleid door Yolanda Diaz, is erin geslaagd de Raad van Ministers ertoe te brengen de wijziging van Koninklijk Besluit 665/1997 goed te keuren. De nieuwe regelgeving stelt een betere bescherming voor werknemers waarmee zij vanwege hun activiteit in contact staan giftige middelen die hun gezondheid in gevaar brengen en ziekten zoals kanker veroorzaken.

“Het doel van deze nieuwe wijziging is het versterken van de veiligheid en gezondheid van werknemers”, zei de minister van Arbeid, Yolanda Díaz, nadat de regering groen licht had gegeven voor de maatregel. Concreet zal het werknemers beschermen tegen risico's verbonden aan blootstelling aan kankerverwekkende stoffenmutageen en reprotoxisch op het werk.

Grenswaarden voor blootstelling: de verandering in regelgeving

Een van de meest relevante wijzigingen die in het nieuwe Koninklijk Besluit zijn opgenomen, zijn de blootstellingsgrenswaarden die voor bepaalde agentia zijn vastgesteld. Waaronder zijn:

  • Acrylonitril, aanwezig in de textielindustrie
  • Nikkelverbindingen, aanwezig in de metaalindustrie, productie van nikkel-cadmiumbatterijen, keramiek- en glasindustrie
  • Benzeen, waarvan de grenswaarde wordt geactualiseerd, is aanwezig bij de productie van kunststoffen, synthetisch rubber, kleurstoffen, grondstoffen voor wasmiddelen, pesticiden, harsen, enz.

Bovendien inbegrepen nieuwe stoffen zoals lood, dat wordt gebruikt in sectoren zoals batterijen, recycling, pigmenten, verven en anorganische verbindingen.

Reprotoxische middelen: oorzaken van onvruchtbaarheid en abortussen

De reproductietoxisch zijn opgenomen in deze nieuwe verordening en is een van de belangrijkste wijzigingen. Het is een chemische stof die beïnvloedt de voortplanting van zowel mannen als vrouwen. Om deze reden wordt aangenomen dat ze onvruchtbaarheid, aangeboren misvormingen bij de foetus of complicaties tijdens de zwangerschap veroorzaken, wat zelfs tot abortus kan leiden. Hiervan zijn de bekendste die van de categorieën '1A' en '1B'.

Op deze manier sluit de regering van Spanje zich aan bij de criteria van de Europese Unie die minimale veiligheidsniveaus vaststellen voor werknemers die zich in risicoomgevingen bevinden.